Quick Login


Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย เกิดขึ้นช่วงแรก ราวปี พุทธศักราช 2470-2472 โดยพล.อ. พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์คุณ ท่านเจ้าบุรฉัตรไชยาแขน กรมพระจังหวัดกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งทรงเริ่มทดสอบส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นครั้งแรกในประเทศประเทศไทย โดยทรงตั้งชื่อว่า “สถานีวิทยุจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่พญาไท” เพราะส่งกระจายเสียงจากพระราชสำนักพญาไท รวมทั้งยังทรงมอบหมายให้กรมไปรษณีย์โทรเลข โดยกองช่างซ่อมวิทยุ ปฏิบัติการทดสอบส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นการคู่ขนานกับสถานีส่วนพระองค์ โดยคนฟังนิยมเรียกว่า “สถานีวิทยุศาลาแดง” เนื่องด้วยสถานีส่งกระจายเสียง ตั้งอยู่ในรอบๆเขตที่เรียกว่าศาลาแดง รวมทั้งถัดมาสถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร ที่พญาไท เปิดกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ เริ่มด้วยการถ่ายทอดเสียงสด กระแสรับสั่ง เนื่องในการพิธีฉัตรมงคล ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อวันพุธที่ 25 ก.พ. พุทธศักราช 2473 จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยวิมาน ในพระราชวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ช่วงวันที่ 1 ก.ค. พุทธศักราช 2479 กองช่างทำวิทยุจำเป็นต้องดำเนินงานขนถ่าย เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุจ.กรุงเทพฯ ที่พญาไท เข้าไปไว้รวมกันที่สถานีวิทยุศาลาแดง เนื่องจากว่าทางทัพบกปรารถนานำที่ดิน รอบๆราชสำนักพญาไท เพื่อไปใช้สอยในราชการ (จัดตั้งเป็นโรงหมอพระมงกุฎเกล้า) รวมทั้งตอนวันที่ 1 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2482 คณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยนายกฯ จอมพล แปลก พิบูลการศึก ลงความเห็นให้โอนธุรกิจวิทยุกระจายเสียง ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขทำงานอยู่นั้น ไปขึ้นตรงกับกรมการโฆษณา นร (ปัจจุบันนี้เป็นกรมประชาสัมพันธ์) โดยให้ชื่อใหม่ว่า สถานีวิทยุจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้อยู่เพียงแต่เวลาสั้นๆก่อนที่จะแปลงอีกทีเป็น สวท. เมื่อปี พุทธศักราช 2484 ภายหลังมีประกาศรัฐนิยมฉบับที่ 1 เปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจากประเทศไทยเป็นอิสระย ช่วงวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2482
สืบไปจากในตอนม.ย. พุทธศักราช 2488 ระหว่างการศึกมหาทวีปเอเชียบุรพทิศ เรือบินฝรั่งทิ้งระเบิดลงมา ยังโรงไฟฟ้าทั้งคู่ที่ของจังหวัดเมืองหลวง กระทั่งกำเนิดความทรุดโทรมอย่างยิ่ง กรมการโฆษณาก็เลยไม่มีไฟฟ้า สำหรับส่งกระจายเสียงวิทยุ ตรงเวลานับเป็นเวลาหลายวัน ด้วยเหตุนี้ตอนวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2489 กองช่างซ่อมวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ก็เลยจัดการจัดตั้ง สถานีวิทยุ 1 เปรียญณ. ที่ตึกกรมไปรษณีย์โทรเลขข้างหลังเก่า รอบๆเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งนครหลวง ตอนหน้าวัดราชบุรณราชวรพีหาร (วัดเลาะ) เพื่อส่งกระจายเสียงโดยคู่ขนาน กับสวท. ตามคำสั่งของกระทรวงคมนาคม ที่ให้รื้อฟื้นการส่งวิทยุกระจายเสียงขึ้นใหม่ เพื่อสำรองใช้ในราชการ ถ้าเกิดสวท. ของกรมการโฆษณา (กรมประชาสัมพันธ์) ไม่สามารถที่จะส่งกระจายเสียงได้
92
สมัครเอเย่นต์ufabet วันนี้( 30 ตุลาคม) ดร.สุเจริญ จำปาทองคำ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอำเภอ) กล่าวมาว่า  เมื่อเร็วๆนี้ ทางที่ทำการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ชักชวนทางผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทราชการ) รวมทั้ง 3 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า มาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการสร้างคุณครู 4 ปี ซึ่งส่วนมากเห็นด้วย แม้กระนั้นก็ยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนเสนอหลักสูตรการเกิดคครู  4  ปี ว่าต้องเป็นเช่นไร โดยเหตุนั้นตนเสนอให้ไปมีความรู้สึกว่าหลักสูตรคุณครู 4 ปีน่าจะเป็นเยี่ยงไร  นอกนั้นในห้องประชุมมีการเสนอจะขอแยกกรอบมาตรฐานสมัครเอเย่นต์tndbet คุณสมบัติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.)ของสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมออกไปเป็นอีก 1 มคอ. เนื่องจากว่าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะผลิตผู้ที่จะออกไปเป็นคุณครูช่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  จากเดิมสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกับมาตรฐานคุณสมบัติระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์แล้วก็สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5ปี ) ซึ่งตนให้ไปทำหลักสูตรมาว่าปฏิบัติงานยังไงได้บบ้าง  อย่างไรก็ดีในวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน นี้ สกอ.จะเชิญชวนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่านวิชาการ  แล้วก็คณบดีคณะครุศาสตร์/เล่าเรียนของเมืองและก็เอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ ที่ไม่ใช้กรุ๊ปมรภ. มาหารือการจัดหลักสูตรอาจารย์ 4 ปี ด้วย 

 

ดร.สุเจริญ  กล่าวถัดไปว่า   ส่วนโครงงานผลิตอาจารย์เพื่อปรับปรุงเขตแดน (พุทธศักราช 2559-2572 ) ที่คณะรัฐมนตรี ( คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นด้วยในวิธีการ เพื่อเย้ายวนใจคนดี คนเก่งเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในวิชาชีพอาจารย์  แล้วก็เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณครูในบ้านเกิดของตัวเอง โดยมีเป้าหมาย ปริมาณ 48,374 คน ซึ่งอัตราที่ใส่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐครูดัขี้งกล่าวเป็นอัตราเกษียณราชการของแต่ละหน่วยงานระหว่างปี  2559-2568 จากที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เสนอ โดยให้ศธ.ปฏิบัติงานเฉพาะระยะที่ 1 ปี 2559-2561 ตามกรอบช่วงเวลาการจัดการราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานให้ศธ.ทำกลยุทธ์ปฏิบัติงานแล้วก็กลยุทธ์ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบค่าใช้จ่ายรายปีตามสิ่งที่ต้องการและก็สมควร ส่วนโครงงานในระยะที่  2 ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ให้ศธ.นำไปใส่เอาไว้ภายในกลยุทธ์ปฎิรูปการศึกษาวิจัยที่จะส่งต่อให้รัฐบาลชุดถัดไปรับไปใคร่ครวญจัดการ  ซึ่งตนเห็นดีเห็นชอบให้มีการปฏิบัติการต่อแล้ว โดยเหตุนั้นเร็วๆนี้คณะกรรมการเลือกสรรแผนการผลิตอาจารย์เพื่อปรับปรุงเขตแดน ซึ่งมีดราชการสุการเซ่นสรวง  แย้มนุ่ม เป็นประธาน คงจะปรึกษาหารือกัน เพื่อสรุปเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติแผนการดังที่ได้กล่าวมาแล้วถึงแม้ว่าจะครบตามช่วงเวลาที่ระบุเป็นขอต่ออีก 2 รุ่น...
93
ขอถามหน่อยจ้ะว่า
1. Mido กับ Rado
เป็นแบรนด์ของประเทศสวิสใช่มั้ยค่ะ (แอบบงงงัน ด้วยเหตุว่าชื่อที่คล้ายคลึงกัน)
สิ่งที่แตกต่างระหว่าง 2 แบรนด์นี้เป็นยังไงค่ะ
แบรนด์ไหนเป็นยังงัยบ้าง ราคาด้วยจ้ะ อยู่ในตอนเท่าใด

เว็บไซต์แทงบอล2. Tissot
แบรนด์นี้ล่ะขา ปรึกษาด้วย คงถูกกว่า 2 แบรนด์บน แล้วประสิทธิภาพเป็นยังงัยบ้าง
แพงมั้ย

3. Citizen กับ Seiko
2 แบรนด์นี้ แต่ละแบรนด์เป็นยังงัย แบรนด์สวิส แบรนด์ประเทศญี่ปุ่นอันไหนดี

เพื่อประกอบสำหรับในการตกลงใจซื้อนาฬิกาจ้ะ
ขอบคุณมากล่วงหน้า
94
แบรนด์ Darling เป็นฟองน้ำสังเคราะห์อัดแน่น มีขนาด 3 , 3.5 , 5 และก็ 6 ฟุต ความหนามีให้เลือก 1 นิ้ว แล้วก็ 2 นิ้ว แบบพับเก็บได้ นอนดีใช้ได้ขอรับ ราคาถ้าเกิดเป็นขนาด 3 ฟุต ดก 1 นิ้วราคาไม่ถึงพันบาท แม้กระนั้นถ้าหากครึ้ม 2 นิ้วก็พันกว่าเท่าไรจำไม่ได้ สำคัญไปทดลองนอนดูซิครับผม ส่วนแบรนด์แปลกๆที่เช่าพื้นที่ขายในห้างนี่ยางอัด ฟองน้ำอัดแบบเดียวกันนะครับไม่ใช่ยางพาราแท้แน่ๆ ผู้ขายพูดเท็จกันทั้งหมด หากเป็นยางพาราจะพับได้ยากเพราะว่ามันยืดหยุ่นแม้กระนั้นจะม้วนง่าย ส่วนยางอัด ฟองน้ำอัดจะม้วนมิได้เลย จะพับก็ยิ่งยากแล้วก็ส่วนมากหนักมากยิ่งกว่า พนันบอลออนไลน์
95


บริการเพิ่มยอดไลค์เพจ การันตีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์นานกว่า 5 ปี
- มีผลต่ออันดับการค้นหาใน Facebook
- เพิ่มการเข้าถึงให้กับแฟนเพจ (ทั้งจากสมาชิกเพจเอง และเพื่อนของสมาชิกแฟนเพจด้วย)
- เพิ่มความน่าเชื่อถือให้เพจ
- ราคาถูกที่สุด เพียงไลค์ละ 0.36 บาท
- เป็นไลค์คนจริงๆ มีตัวตน คนไทย 100%
- ทำให้แบรนด์สินค้าและแฟนเพจ มีการพูดถึงที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มยอดไลค์เพจเสร็จไวใน 1 - 3 วัน
- ทดลองฟรี (10 ไลค์)

แพ็กเกจเพิ่มไลค์
1,000 ไลค์ ราคา 400 บาท
2,000 ไลค์ ราคา 750 บาท (ลด 50 บาท)
3,000 ไลค์ ราคา 1,100 บาท (ลด 100 บาท)
4,000 ไลค์ ราคา 1,450 บาท (ลด 150 บาท)
5,000 ไลค์ ราคา 1,800 บาท (ลด 200 บาท)

สอบถามโทร 062-898-1181
https://www.รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ.com

แท็ก: กดไลค์แฟนเพจ, รับปั้มไลค์รูป, ปั้มไลค์, ปั้มไลค์เพจ, ปั้มไลค์ทั่วไป, Like Fanpage, บริการเพิ่ม Like ให้แฟนเพจของคุณ โดยทีมงานระดับมืออาชีพ ในระยะเวลาอันสั้นและราคาถูก รับประกันไลค์จากคนไทย 100%, Auto Like, เพิ่มไลค์ฟรี, รับไลค์ครบวงจรทั่วไทย, ปั้ม Like ฟรี, โกงไลค์, ปั้มเพจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยอดไลค์เพจเพจเยอะๆ, Up Like Fanpage, แฟนเพจพร้อมยอดไลค์, จ้างกดไลค์, ปั้มไลค์เฟสบุ๊ค, เพิ่มไลค์, ปั้มไลค์รูป Facebook, ไลค์ไลค์แฟนเพจ, รับสร้างแฟนเพจพร้อมยอดไลค์, สั่งไลค์แฟนเพจ, รับทำไลค์ครบวงจร, รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ เป็นการโปรโมทแฟนเพจ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าได้, Add Like Fanpage, รับเพิ่มไลค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค, เพิ่มไลค์คนไทย, บริการเพิ่มไลค์เฟสบุ๊คให้แฟนเพจ, ปั้มไลค์ ในโทรศัพท์, สร้างเพจใหม่พร้อมยอดไลค์, รับ Like Fanpage, ปั้มไลค์เพจ Facebook, ปั้มไลค์ราคาถูก, ปั้มไลค์เพจฟรี, รับทำเพจเฟสบุ๊ค, ไลค์แฟนเพจได้สูงสุดหนึ่งล้านไลค์, บริการเพิ่มไลค์แฟนเพจฟรี, เพิ่มไลค์เพจ ราคาถูก, รับจ้างเพิ่มไลค์, วิธีปั้มไลค์ฟรี, รับไลค์แฟนเพจ, รับเพิ่ม Like Fanpage Facebook ราคาพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Like Fanpage ให้ดูเป็นความน่าเชื่อถือของร้าน, บริการปั้มไลค์แฟนเพจฟรี, ปั้มไลค์ Facebook, ปั้มยอดไลค์เป็นคนไทย 100%, รับจ้างกดไลค์, กดไลค์รูป, การเพิ่ม Like เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าของคุณนั่นเอง ด้วยงานบริการเพิ่มไลค์แฟนเพจระดับมืออาชีพ ประสบการณ์การทำงานหลายปี, ปั้มรูป, ซื้อไลค์แฟนเพจ, จ้างไลค์, ไลค์แฟนเพจราคาถูก, ปั้มไลค์สถานะ, ไลค์แฟนเพจ, ไลค์คนไทย 100%, จ้างไลค์รูป, กดไลค์, บริการปั้มไลค์ฟรี, ปั้มไลค์เพจคนไทย, รับปั้มไลค์เพจ, ปั้มไลค์ฟรี, ปั้มไลค์ง่ายๆ, ปั้มไลค์รูปเฟส, ไลค์รูป, ปั้มไลค์ครบวงจร, รับจ้างปั้มไลค์, จ้างเพิ่มไลค์, เพิ่มไลค์แฟนเพจ, รับทำเพจสินค้าพร้อมยอดไลค์, กด Like, ปั้มไลค์มือถือ, ปั้มไลค์แฟนเพจ, รับเพิ่มไลค์, ปั้มเพจ, Pump Like, เพิ่ม Like, เพิ่มไลค์แฟนเพจ ราคาถูก, ไลค์เพจ, จ้างปั้มไลค์, ไลค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค, ปั้มเพจเฟสบุ๊ค, รับทำไลค์แฟนเพจจำนวนมาก, ปั้มไลค์รูป, เพิ่มไลค์เพจ, ปั่นไลค์, ปั้มโพสต์Related Links:
รับจ้างกดไลค์ บริการปั้มไลค์ เพิ่มไลค์เพจคนไทย เพิ่มไลค์เพจ ซื้อไลค์แฟนเพจ
96
เรื่องราว วอลเลย์บอล

กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นในปี เว็บแทงบอล ค.ศ. 1896 โดยนายวิลเลียม จี. มอร์แกน ผู้อำนวยการข้างบริหารร่างกายของสโมสร Y.M.C.A. เมืองฮอลโยค เมืองแมสซายกเซตส์ ประเทศอเมริกา ซึ่งได้เกิดขึ้นเพียงแค่ 1 ปี ก่อนที่จะมีการชิงชัยกีฬาโอลิมปิกยุคใหม่ ครั้งที่ 1 ณ กรุงเอเธนส์ โดยเขามีความคิดที่อยากให้มีกีฬาสำหรับเล่นในฤดูหนาวแทนกีฬาที่เล่นกลางแจ้งเพื่อบริหารร่างกายพักผ่อนหย่อนใจยามหิมะตก

เขาได้กำเนิดแนวคิดที่จะนำลักษณะรวมทั้งกรรมวิธี สมัคร ufabet   เล่นของกีฬาเทนนิสมาดัดแปลงใช้เล่น ก็เลยใช้ตาข่ายเทนนิสซึ่งระหว่างเสาโรงยิมเนเซียม สูงจากพื้นราวๆ 6 ฟุต 6 นิ้ว และก็ใช้ยางในของลูกบาสเก็ตบอลเกตบอลสูบลมให้แน่น แล้วก็ใช้มือแล้วก็แขนตีโต้ผ่านตาข่ายกันไปๆมาๆ แต่ว่าเพราะยางในของลูกบาสเก็ตบอลเกตบอลค่อยเหลือเกิน ทำให้ลูกฟุตบอลเขยื้อนช้าและก็แนวทางที่เขยื้อนไปไม่แน่นอน ก็เลยเปลี่ยนแปลงมาใช้ลูกบาสเก็ตบอลเกตบอล แต่ว่าลูกบาสเก็ตบอลเกตบอลก็ใหญ่ หนักและก็แข็งเหลือเกิน ทำให้มือของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ

จนถึงท้ายที่สุดเขาก็เลยให้บริษัท Ant G. Spalding and Brother Company ผลิตลูกฟุตบอลที่หุ้มห่อด้วยหนังและก็บุด้วยยาง มีเส้นรอบวง 25-27 นิ้ว มีน้ำหนัก 8-12 ออนซ์ ภายหลังจากทดสอบเล่นแล้ว เขาก็เลยตั้งชื่อเกมการเล่นนี้ว่า "ไม่นโทเนตต์" (Mintonette)

คริสต์ศักราช1896 ได้มีการสัมมนาคนนำทางบริหารร่างกายที่วิทยาลัยสปริงฟีลด์ (Spring-field College) นายวิลเลียม จี มอร์แกน ได้แสดงกรรมวิธีเล่นเฉพาะหน้าห้องประชุมภายหลังที่สัมมนาได้ดูการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ศ.จ. อัลเฟรด คราว เฮลสเตด (Alfred T. Helstead) ได้ชี้แนะให้มอร์แกนแปลงจากไม่นโทเนตต์ (Mintonette) เป็น "วอลเลย์บอล" (Volleyball) โดยมีความเห็นว่าเป็นขั้นตอนการเล่นโต้ลูกฟุตบอลให้ลอยผ่านตาข่ายไปๆมาๆกลางอากาศ โดยผู้เล่นเพียรพยายามไม่ให้บอลตกพื้น

คริสต์ศักราช 1928 ดร.จอร์จ เจ ฟิเชอร์ (Dr. George J. Fisher) ได้ปรับแก้และก็เปลี่ยนข้อตกลงการเล่นวอลเลย์บอล เพื่อใช้เพื่อสำหรับการชิงชัยกีฬาวอลเลย์บอลในระดับประเทศ และก็ได้เผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลจนได้รับฉายานามว่า พ่อที่กีฬาวอลเลย์บอล

การเข้ามาในประเทศไทย

วอลเลย์บอลได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ตอนไหนนั้นยังไม่มีหลักฐานแจ่มแจ้ง แต่ว่าคนประเทศไทยบางกรุ๊ปเริ่มเล่นและก็แข่งวอลเลย์บอลในตอนสงครามโลกครั้งที่สอง ปี 2477 กรมพลศึกษาได้พิมพ์ข้อตกลงเผยแพร่โดยคุณครูนพคุณ ดงษ์ทองซึ่งจัดให้มีการแข่งกีฬารายปีและก็ใส่กีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าเอาไว้ในรายการแข่งเป็นครั้งแรกโดยใช้ข้อตกลงการเล่นระบบ 9 คน และก็ต่อจากนั้นเป็นต้นมากีฬาวอลเลย์บอลก็ปรับปรุงขึ้นมาโดยตลอด ถัดมาเมื่อปี 2500 ได้มีการสัมมนาปรึกษาไตร่ตรองตั้งขึ้นสโมสรขึ้นมารับผิดชอบ กระทั่งมีการตั้งขึ้นชมรมวอลเลย์บอลสมัครเล่นที่เมืองไทย (Amateur Volleyball Association of Thailand) อย่างเป็นทางการขึ้นช่วงวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2502 รวมทั้งแปลงระบบการแข่งขันชิงชัยเป็น 6 คน รวมทั้งถัดมาได้ใส่เข้าในหลักสูตรมัธยมศึกษาช่วงต้นเมื่อปี 2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนท้ายเมื่อปี 25241
หน่วยงานบริหารกีฬาวอลเลย์บอล

สโมสรกีฬาวอลเลย์บอลที่เมืองไทย (อังกฤษ: Thailand Volleyball Association) เป็นหน่วยงานกีฬาระดับประเทศ สำหรับบริหารคำกล่าวขวัญกีฬาวอลเลย์บอลของไทย ปฏิบัติภารกิจจัดแจงชิงชัยกีฬาวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการ ทั้งยังวอลเลย์บอลในร่มแล้วก็วอลเลย์บอลหาด รวมทั้งให้การเกื้อหนุนวอลเลย์บอลกลุ่มชาติของไทย ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลที่เมืองไทย เป็นพวกของสหพันธรัฐวอลเลย์บอลทวีปเอเชีย รวมทั้งสมาพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างชาติ ซึ่งทำให้กีฬาวอลเลย์บอลของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งยังระดับทวีปแล้วก็สุดยอด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก จ.กรุงเทพฯ
สหพันธรัฐวอลเลย์บอลทวีปเอเชีย (อังกฤษ: Asian Volleyball Confederation (AVC)) หรือที่เรียกกันอย่างย่อว่า เอวีซี เป็นหน่วยงานกีฬาระดับทวีป สำหรับบริหารกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชียรวมทั้งเขตโอเชียเนีย อีกทั้งวอลเลย์บอลในร่มแล้วก็วอลเลย์บอลริมทะเล สหพันธรัฐวอลเลย์บอลทวีปเอเชียเป็นพวกของสมาพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จ.กรุงเทพฯ เมืองไทย
97
ตรีจีวร  แทงบอลออนไลน์  เป็น ผ้าจีวร ๓ ผืน ชาวไทยเรียกสั้นๆว่า ไตร เป็นชื่อเรียกโจงกระเบนผ้าที่มีไว้สำหรับห่มที่สงฆ์ใช้สอย หมายความว่าผ้า 3 ผืน ซึ่งมีอีกทั้งโจงกระเบนแล้วก็ผ้าที่มีไว้เพื่อห่ม อันอาทิเช่น สังฆาฏิ (ผ้าพาดไหล่) อุยี่ห้อสงค์ (ผ้าจีวรสำหรับคลุม) และก็อันตรวาสก (ผ้าสบงสำหรับนุ่ง) แต่ว่านิยมเรียกรวมกันว่า ตรีจีวร ผ้าไตรเป็นต้นเหตุหรือบริขารของสงฆ์อย่างหนึ่งในปริมาณ 8 อย่าง
นอกนั้นยังมีอีก บอลออนไลน์         คำหนึ่งที่ใช้เรียกผ้าไตรอีกทั้งนิกายลัทธิเถรวาทและก็อาจริยวาทเป็นคำว่า กาสาวะ กาสายะ หรือ กาสายะ (บาลี: kasāva kasāya กาสาว กาสาย; สันสกฤต: काषाय kāṣāya ผ้าดิบย; จีน: 袈裟; พินอิน: jiāshā; ประเทศญี่ปุ่น: 袈裟 kesa; ประเทศเกาหลี: 가사, ฮันจา: 袈裟, MC: gasa; เวียดนาม: cà-sa) ซึ่งหมายเอาตามชื่อสีที่ใช้ย้อมทำผ้าจีวรเป็นหลัก โดยผ้ากาสาวะ คือผ้าย้อมด้วยน้ำฝาด หมายคือไตรผ้าจีวรอีกทั้งสามผืนนั่นเอง
ที่มาที่ไปของผ้าจีวร

ในยุคพุทธกาล เมื่อครั้งพระราชโอรสสิทธัตถะออกบวช ก็มีหลักฐานว่า ทรงใช้โจงกระเบนคลุมที่เรียกว่าผ้าจีวร แม้กระนั้นในตอนต้นพุทธกาล ภิกษุยังคงใช้ผ้าที่หาได้มาเย็บต่อๆกัน ไม่มีระเบียบ หรือบางโอกาสภิกษุบางรูปได้รับมอบผ้าอย่างยอดเยี่ยมจากเศรษฐีก็มีการถูกลักขโมยบ่อย เนื่องแต่ผ้าเป็นสิ่งที่หายากในยุคพุทธกาล
ลายคัดดินบนผ้าจีวร
จิตรกรรมรูปพระสงฆ์จีนแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ชาวเอเชียกึ่งกลาง ยุคพุทธศักราชที่ 14-15 โปรดพิจารณาลวดลายของผ้าจีวร ซึ่งเป็นลายสี่เหลี่ยมเอาอย่างตาลายรางคัดดิน อันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าจีวรในศาสนาพุทธทุกนิกาย ไม่ว่าจะทำด้วยอุปกรณ์ใดและก็เป็นสีใดก็ตาม

ส่วนหนึ่งส่วนใดของ

พุทธ
คำอธิบายศัพท์พุทธ

หมวดพุทธ

จนกระทั่งถัดมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มองดูที่นาของชาวแคว้นมคธ ก็เลยทรงดำริให้ตัดผ้าจีวร เป็นสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆมาต่อกัน ก็เลยมีลักษณะเป็นผ้าที่กลัดกลุ้ม เป็นคนอื่นๆมักไม่ได้อยากไปตัดเย็บอีก เหมาะสมกับสมณะ ผ้าสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆที่เย็บต่อกันนั้น ปรากฏลวดลายเป็นลายคันดิน วางแบบโดยพระอานนท์ ดังปรากฏใจความในพระระเบียบปิฎก ว่า
"อานนท์ คุณมองเห็นทุ่งนาของชาวแคว้นมคธ ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันดินสี่เหลี่ยม พูนคัดดินยาวอีกทั้งด้านยาวและก็ด้านกว้าง พูนคัดดินกั้นในระหว่างๆด้วยคัดดินสั้นๆพูนคัดดินเชื่อมกันทาง 4 แพร่ง จากที่ซึ่ง คัดดินกับคัดดิน ผ่านตัดกันไปหรือเปล่า? ... คุณสามารถแต่งผ้าจีวรของภิกษุทั้งหลายแหล่ ให้มีรูปแบบนั้นได้ไหม?"
พระอานนท์ตอบว่า "สามารถ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรา."
คราวนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ทักษิณาคิรีต่างจังหวัดตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จ กลับมานครหลวงราชคฤห์อีก คราวนั้นท่านพระอานนท์แต่งผ้าจีวรสำหรับภิกษุหลายรูป ต่อจากนั้น เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กล่าวว่า
"ขอพระผู้มีพระภาคควรชมผ้าจีวรที่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรา."
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีคำกล่าว ในด้วยเหตุว่าเหตุเป็นสาเหตุนั้น ในเพราะว่าเหตุทารกนั้น แล้วบอกกะภิกษุทั้งหลายแหล่ว่า
"ภิกษุทั้งหลายแหล่ อานนท์เป็นคนฉลาดหลักแหลม อานนท์ได้จับใจ ถึงเนื้อความที่ถ้อยคำที่พวกเรากล่าวย่อได้โดยกว้างใหญ่ ...ผ้าจีวรจะเป็นผ้าที่ตัดแล้ว เศร้าใจด้วยศัสยี่ห้อ เหมาะแก่สมณะ รวมทั้งพวกศัตรูไม่ต้องการที่จะอยาก"
ตรีจีวร
การห่มจีวร

ภายหลังจากพระอานนท์มอบผ้าจีวรที่ตัดแต่งแล้ว ให้มองดู พระพุทธเจ้าทรงพอเพียงใจ และก็อนุญาตให้ใช้ ผ้า 3 ผืน เป็น สังฆาฏิชั้นเดี่ยว ผ้าจีวร แล้วก็สบง
ถัดมาทรงอนุญาต ตรีจีวร เป็น ผ้าสังฆาฏิสองชั้น ผ้าจีวร และก็สบง ดังนี้เพื่อสงฆ์ ใช้คุ้มครองปกป้องความหนาวเย็น และก็กล่าวว่า ภิกษุไม่ควรมีผ้าจีวรมากยิ่งกว่านี้ (รูปใดมีมากยิ่งกว่านี้ เป็นความผิด)
อติเตียนเรกผ้าจีวร เป็น ผ้าจีวรที่มีเกินกว่าผ้าที่อธิษฐานเป็นผ้าไตร ตามพระระเบียบ ภิกษุสามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน 10 วัน แล้วก็สามารถทำเป็น วิกัปอว่ากล่าวเรกผ้าจีวร เป็น ทำให้เป็นผ้าจีวรที่มี 2 ผู้ครอบครอง เพื่อจะได้ไม่ต้องบาป เพราะว่าเก็บไว้เกินกำหนด
ที่มาที่ไปของเรื่องอตำหนิเรกผ้าจีวรนี้ เพราะมีผู้มอบผ้าจีวรแก่พระอานนท์ แล้วท่านมุ่งมาดปรารถนาจะเก็บไว้ มอบให้พระสารีลูก ซึ่งในช่วงเวลานั้นอยู่ต่างถิ่น ราวๆ 10 วัน ก็เลยจะเดินทางมาถึง พระอานนท์ได้เข้าไป ถามพระพุทธเจ้าว่า จะปฏิบัติเช่นไร กับอติเตียนเรกผ้าจีวรดี ก็เลยทรงมีพุทธข้อบังคับ ให้รักษาอว่ากล่าวเรกผ้าจีวร ไว้ได้ไม่เกิน 10 วัน
98
นายรักษา เพ็ญความเจริญรุ่งเรือง ผู้รายงานข่าวรายการล่าเรื่องจริง เล่นไพ่ออนไลน์ สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์เนชั่น โทรทัศน์ รวมทั้งนายฐาฉันร อาจจะมิ่ง นักข่าวพิเศษประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เล่าเรื่องว่า ระหว่างที่ใช้ถนนหลวง 3471 บางลูก-วังจันทร์ บ้านลำคลองคุณยายเมือง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดจังหวัดระยอง ซึ่งเวลานี้ฝนตกตลอดทาง อยู่ๆต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทางก็ได้โค่นอำนาจลงมากึ่งกลางถนนหนทางทันทีทันใดจนถึงเกือบจะทับรถยนต์

โดยนายฐาข้ารก็ได้ตะเบ็งพูดว่า ต้นไม้ล้ม ตนก็เลยได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็ว รวมทั้งสามารถลองช่องน้ำกะทิระหว่างที่ต้นไม้กำลังล้มลงมาพอดิบพอดี โชคดีที่ไม่เป็นอะไร โดยนายฐาฉันร ก็เลยได้โทรศัพท์ไปแจ้งกับข้าราชการกรมทางหลวงต่างจังหวัด อำเภอวังจันทร์ ให้ไปตรวจดูจุดเกิดเหตุ

ดังนี้ นายญาณวุฒิ อุตสาหะ หัวหน้าหมวดการถนนหลวงบ้านนอก อำเภอวังจันทร์ ก็เลยผสานข้าราชการรีบเข้าไปตัดรวมทั้งย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางผิวจราจรออกแล้ว ซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 10 นาทีสำหรับเพื่อการขนถ่าย พื้นฐาน ยังไม่มีรายงานคนที่ได้รับบาดเจ็บ ด้วยเหตุว่ารถยนต์ที่ขับตามหลังมาสามารถหยุดรถยนต์ได้ทัน สล็อตjoker
99
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ คาสิโนออนไลน์ (อังกฤษ: charge on immovable property) เป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่งที่ตัดทอนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระติดพันอันเป็นเหตุให้ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นคราว ๆ จากอสังหาริมทรัพย์นั้น หรือได้ใช้และถือประโยชน์แห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตามที่ระบุกันไว้ เช่น อนุญาตให้เพื่อนสามารถเข้าอาศัยในบ้านพักตากอากาศชายทะเลได้ในเดือนเมษายนของทุกปีเป็นเวลาสามสิบปี หรืออนุญาตให้เพื่อนได้รับเงินหนึ่งล้านบาทจากค่าเช่าที่ดินที่ตนเก็บมาทุกครั้งเป็นเวลาสามสิบปี เป็นต้น[1]
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ย่อมชื่อว่าเป็นทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น หากเหนือสิ่งอื่นก็ไม่เป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ยกที่ดินให้เพื่อนโดยตกลงว่าเพื่อนจะมาเฝ้าบ้านให้ในทุก ๆ ครั้งที่ตนไม่อยู่บ้าน เช่นนี้เป็นสิทธิเหนือบุคคลผู้มาเฝ้าบ้านนั้น มิใช่สิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์[2]
คำว่า "ภาระติดพัน" (อังกฤษ: charge) บาคาร่าออนไลน์ นั้น หมายความว่า ความผูกพันที่จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง[3] โบราณเขียนโดยไม่ประวิสรรชนีย์เป็น "ภารติดพัน"[4]
100
โทรศัพท์มือถือราคาคาเบาๆ กับฟีเจอร์ครบเครื่องจำต้องยกให้ oppo a37 เลยจ้ะ วันนี้พวกเราจะมาส่องพร้อมแกะกล่องดูซิว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ของ OPPO มีอะไรดีๆให้พวกเราเล่นบ้าง เริ่มจากเรื่องเด่นเรื่องแรกของ oppo a37 ที่ชูธงเอามาก่อนในเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่รุ่นก่อนหน้าทำไว้ดีงามก็คือความรู้ความเข้าใจในการใช้งานกล้องถ่ายภาพหน้าหรือว่า Selfie ก้าวหน้ามากๆนั่นเองค่ะ แม้กระนั้นสำหรับรุ่นนี้แล้ว มิได้พูดว่าพวกเรานำมาเรื่อง Selfie แต่อย่างใด นั่นก็เพราะเหตุว่ามีการปรังปรุงกล้องข้างหลังให้ดีงามตามมาด้วยนั่นเอง เรียกว่าประสิทธิภาพชัดแจ๋วอีกทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องถ่ายรูปหลังเลยล่ะ ประการแรกใดพวกเรามาดูที่สเปคเครื่องกันก่อนค่ะ เริ่มจาก• หน่วยประเมินผลของตัวเครื่องจะเป็นแบบ Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53

• หน่วยประมวลผลกราฟฟิก Adreno 306

• หน่วยความจำภายใน 16GB แล้วก็รองรับหน่วยความจำภายนอก MicroSD card ได้สูงสุด 256 GB

• แรม : 2 GB

• จอแสดงผล : จำพวก IPS ขนาด 5.0 นิ้ว ความละเอียด HD 1280 × 720 พิกเซล กระจกโค้ง 2.5D Corning Gorilla Glass 4

• การเชื่อมต่อ 2G : 850/900/1800/1900MHz

• การเชื่อมต่อ 3G : 850/900/2100MHz

• การเชื่อมต่อ 4G FDD LTE : Bands 1/3/8

• รองรับการใช้งานในระบบ 2 ซิมการ์ด (NANO SIM)

• รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n , Bluetooth V. 4.0,

• กล้องถ่ายภาพหลักข้างหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซล + LED Flash , f/2.0 1/3.2″ sensor size, 1.4 µm pixel size

• กล้องข้างหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล f/2.2 1.4 µm pixel size

• Android 5.1.1 (Lollipop) ครอบทับด้วย Color OS 3.0

• ขนาดตัวเครื่อง 143.1 x 71 x 7.7 มิลลิเมตร

• น้ำหนัก 136 กรัม

• แบตเตอรี่ 2630 mAh, Li-Polymer

• สีที่มีวางจำหน่าย Rose Gold , Gold
เรามาเริ่มที่ดีไซน์ของเครื่องกันก่อนค่ะ จากบอดี้ด้านนอกพวกเราจะมีความคิดเห็นว่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปๆมาๆกนัก เรียกว่ายังอาจความมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของ OPPO เอาไว้ได้ทุกกระเบียดนิ้ว สำหรับตัวเครื่องทำจากโลหะเกรดพรีเมี่ยม ที่ไม่ได้มีเพียงแต่ความงดงาม แต่งว่าเต็มไปด้วยความลำแข้งแรงแข็งแรงและมีน้ำหนักเบามากอีกด้วย
ซึ่งในส่วนของจอรุ่นนี้กับขนาดความใหญ่โต 5 นิ้วเรียกว่ากำลังดีมือรวมทั้งวางแบบแบบโค้งมน ทำให้การนำเอาเต็มไปด้วยความรู้สึกเสมือนถือเครื่องประดับหรูๆเลยล่ะ นอกเหนือจากนี้หน้าจอแสดงผลจำพวก IPS ขนาด 5 นิ้ว ความละเอียด HD 720P (1280 × 720 พิกเซล) ตัวกระจกเป็นแบบโค้ง 2.5D ตามแฟชั่น รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจกกันรอยจาก Corning Gorilla Glass 4 ตัวจอแสดงผลของ oppo a37 มีคุณภาพที่ดีครับ ทั้งสีสัน แล้วก็การตอบสนองสำหรับในการสัมผัสจ้ะ
ด้านหน้าส่วนบนของตัวเครื่องจะประกอบไปด้วย กล้องถ่ายภาพหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ที่ชูจุดขายด้านเซลฟี่ด้วย pixel size ขนาดใหญ่ถึง 1.4 µm ทำให้ได้ภาพที่สวยมีความละเอียดมากที่เดียว
ส่วนของด้านบนตัวเครื่องจะมีเพียงช่องทิ่มหูฟัง 3.5 มม. แค่นั้น ส่วนข้างล่างจะประกอบไปด้วย พอร์ต Micro USB ส่วนลำโพงหลักของตัวเครื่องจะอยู่ทางขวามือส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นไมค์สนทนา ที่เค้าหน้าคล้ายลำโพงสเตอริโออย่างยิ่งจริงๆจ้ะ แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเป็นลำโพงแบบโมโน งานนี้จำต้องยกความดีความชอบให้ฝีมือการออกแบบเลยล่ะ ส่วนของลำโพงจะเป็นแนวเสียงใสๆซึ่งเปิดกระทั่งสุดเสียงก็ไม่กระหึ่มจ้ะ แต่ว่ามีจุดเด่นคือ ไม่มีเสียงแตกหนุ่มพร่าให้ได้ยินเลยล่ะ
 
สำหรับทางซ้ายมือของตัวเครื่องจะมี ปุ่มเพิ่ม-ลด ระดับเสียง ตัวปุ่มจะใช้วัสดุและสีเดียวกันกับตัวเครื่อง การจัดวางตำแหน่งจะอยู่ค่อนมากึ่งกลาง ซึ่งมีผลดีกับคนมือเล็กค่ะ เพราะว่าสามารถใช้ได้แบบไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อีกมือมาช่วยพยุง ไม่ต้องเอื้อมให้เมื่อนิ้วล่ะค่ะ
ส่วนด้านขวามือของตัวเครื่องข้างบนจะเป็นช่องถาดซิม ซึ่งถาดซิมนี้จะเป็นแบบถาดแนวยาว ไม่ใช่ไฮบริดตามสมัยนิยมของสมาร์ทในยุคนี้จ้ะ จึงทำให้สามารถใช้งาน 2 ซิมการ์ดพร้อมด้วยหน่วยความจำด้านนอกได้เป็นประจำ สำหรับตัวซิมนั้นจะเป็นแบบ NANO SIM อีกทั้งซิม 1-2 และต่อจากช่องถาดซิมก็คือ ปุ่ม Power ของตัวเครื่องนั่นเองจ้า
ในที่สุดจ้ะกับด้านหลังของตัวเครื่อง ประกอบไปด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียด 8 ล้านpixel มาพร้อมไฟแฟลช LED 1 ดวง โดยมีจุดเด่นในเรื่องของพิกเซลไซส์ที่มาพร้อมขนาด 1.4 µm พอๆกับกล้องหน้าอย่างยิ่งจริงๆล่ะค่ะ
Pages: 1 ... 8 9 [10]
loading...