DownloadFC.com :: Unlimited Outstanding Download ...

.: DownloadFC Support :. => คู่มือการใช้งาน DownloadFC => Topic started by: ~!•[C]ode[Za]•!~ on February 05, 2009, 08:51:37 PM

Title: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ~!•[C]ode[Za]•!~ on February 05, 2009, 08:51:37 PM
(http://www.pikufc.com/images/695_pikufc_thumbnail.png)
http://www.PikuFC.com/ (http://www.pikufc.com/)

1.คลิก link ด้านบนเพื่อเข้าสู่ PikuFC
2.คลิก link tab Register หรือ คลิกที่นี้ (http://www.pikufc.com/register.php)
3.กรอกข้อมูลตามรูปภาพประกอบที่ 01
(http://www.pikufc.com/images/856_pikufc_img01.png)
4.หากสมัครเรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความ : Your Account has been successfully registered and activated!
5.คลิก link tab Login หรือ คลิกที่นี้ (http://www.pikufc.com/login.php)
6.กรอกข้อมูล Username และ Password
-Remember me : ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้ตลอด
-Forgot Password ? : ระบบลืมรหัสผ่าน

7.คลิก link tab Home หรือ คลิกที่นี้ (http://www.pikufc.com/)
8.กดปุ่ม Browse... เพื่ออัพโหลดรูปภาพ
(http://www.pikufc.com/images/354_pikufc_img02.png)
9.กดปุ่ม Upload เพื่อส่งไฟล์รูปภาพไปยัง hosting (รอสักครู่)
-ปุ่มบวก : เพิ่มจำนวนการส่งรูปภาพสูงสุดได้ 15 รูป
10.นำ Code ต่างๆไปใส่ยังเว็บไซต์หรือเว็บบอร์คท่าน
(http://www.pikufc.com/images/626_pikufc_img03.png)
-Link for viewing the photo : ลิ้งแสดงรูปภาพ และเพื่อดู Code ของรูปภาพ
-Link directly to your photo : ลิ้งแสดงรูปภาพเต็ม (จาก hosting)
-Link directly to photo thumbnail : ลิ้งแสดงรูปภาพของย่อ (จาก hoting)
-Code to post the photo in a forum : BBCode โพสในเว็บบอร์ครูปภาพ
-Code to post the thumbnail in a forum : BBCode โพสในเว็บบอร์ครูปขนาดย่อ
-Code to post photo in your website : HTML โค๊คเพื่อสำหรับ webmaster ทั้งหลาย

การอัพโหลดรูปภาพของเซิฟเวอร์ DownloadFC ก็เสร็จแล้วละครับ ไม่ใช่ยากอะไรเลย หวังว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากทาง DownloadFC อย่างพอใจครับ
ยังมีออฟชั่นต่างๆอีกมากมาย ลองลุ้นเล่นกันเองนะ ^^
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: nio102 on February 08, 2009, 07:50:20 AM
thk..
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: kumei on February 09, 2009, 12:35:03 PM
จะลองดูนะครับ :)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: .+*Nook*+. on February 11, 2009, 11:07:15 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: chatnarin991 on February 16, 2009, 01:49:44 AM
ต้องลอง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: meto on February 18, 2009, 08:26:43 PM
ขอบคุณมากมายครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Narawit on February 18, 2009, 08:53:07 PM
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$____$$$____$$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$_____$___$$_____________$$$$$
$$$$_____$__$$_______________$$$$
$$$$______$$$____$$$__________$$$
$$$$__________$$_______________$$
$$$$____________$$_____________$$
$$$$_____________$$____________$$
$$$$______________$___________$$$
$$$$_______________$__________$$$
$$$$_______________$_________$$$$
$$$$$_______________________$$$$$
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Narawit on February 18, 2009, 08:55:33 PM
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$____$$$____$$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$_____$___$$_____________$$$$$
$$$$_____$__$$_______________$$$$
$$$$______$$$____$$$__________$$$
$$$$__________$$_______________$$
$$$$____________$$_____________$$
$$$$_____________$$____________$$
$$$$______________$___________$$$
$$$$_______________$__________$$$
$$$$_______________$_________$$$$
$$$$$_______________________$$$$$
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: showbata on February 19, 2009, 02:24:54 AM
..ขอบคุณนะ..
         ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ
      ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ
   ขอบคุณนะ...............ขอบคุณนะ
 ขอบคุณนะ....................ขอบคุณนะ................ขอบคุณนะ......
ขอบคุณนะ......................ขอบคุณนะ........ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ........................ขอบคุณนะ.....ขอบคุณนะ.......ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ..........ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ.....ครับ.................ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ
 ขอบคุณนะ..............................................................ขอบคุณนะ
   ขอบคุณนะ......................................................ขอบคุณนะ
      ขอบคุณนะ.............................................ขอบคุณนะ
          ขอบคุณนะ...................................ขอบคุณนะ
              ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ
                 ขอบคุณนะ................ขอบคุณนะ
                    ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ
                      ขอบคุณนะ..ขอบคุณนะ
                        ขอบคุณนะ.......ครับ
                            ..ขอบคุณนะ..
                     สังคมดีๆที่มีแต่การแบ่งปัน
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: manofthematch on February 21, 2009, 01:27:08 PM
thx
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: drcoa on February 21, 2009, 02:05:24 PM
thk ครับผม
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ake_in11 on February 25, 2009, 10:33:27 AM
ขอบคุณมั่กๆครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: The-Skull on February 26, 2009, 03:30:15 PM
อืม
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: chayanont on March 01, 2009, 04:36:36 AM
อ่านแล้ว งง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ๐๐JackTheKopUD๐๐ on March 03, 2009, 11:27:46 PM
....ขอบคุณครับ....
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: bk_za on March 05, 2009, 08:56:31 PM
แบบนี้ต้องลอง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: jiratha109 on March 10, 2009, 07:13:57 PM
ขอบคุณมากครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: princo_arena on March 11, 2009, 01:11:04 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: o_sru on March 13, 2009, 11:55:40 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: jurenjer on March 15, 2009, 07:18:29 PM
จะลองดูนะจ๊ะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: sciihack on March 19, 2009, 09:34:13 AM
Thank
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: noob on March 23, 2009, 12:30:35 AM
thanks
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: simulalion1 on March 24, 2009, 11:18:18 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: 【€ M Õ P Â ® † ¥ 】 on March 26, 2009, 01:36:36 PM
ขอบคุนนะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: mugob02 on March 27, 2009, 09:33:14 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: piirlo on April 06, 2009, 03:30:46 PM
THANKSSSSSSSSSSS
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: มนุษย์ข้าวกล่อง on April 08, 2009, 09:44:45 PM
อิอิอิอื
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: มนุษย์ข้าวกล่อง on April 08, 2009, 09:53:12 PM
ิิอิอิอิอิอ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: naki_miru miru on April 17, 2009, 06:52:33 AM
ขอบคุณนะคะ....^^
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: [A]void ! on April 17, 2009, 10:30:43 AM
ขอบคุณครับ.........
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Narongkarn on April 17, 2009, 03:43:07 PM
                                                                              <a href="http://www.pikufc.com/view-676_D_20Keroro_201_2_copy.jpg" target="_blank">[img width= height= alt=FREE photo hosting by .: PikuFC Image Hosting :.]http://www.pikufc.com/images/676_D_20Keroro_201_2_copy_tn.jpg[/img][/url]

                                                                                  ขอบคุณมากครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: mixaboyfc on April 20, 2009, 09:42:08 AM
ใจคับเพิ่ลรู้
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: meawpead on April 22, 2009, 12:16:05 AM
ขอบใจคับป๋ม
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: l2yuki~ on April 28, 2009, 12:28:00 AM
Thanks !!!
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: onif on May 06, 2009, 05:19:34 PM
thx
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: n–a–r–i–n™ on May 06, 2009, 07:46:41 PM
ขอบคุณ เด้ง งาบบบบบบบบบบบ!!!^.^
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: warapong1 on May 09, 2009, 06:03:42 AM
สุดยอดเลยคับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: asszerox on May 15, 2009, 10:09:42 PM
thxxx
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: tam_ttt on May 17, 2009, 01:21:13 PM
thanks
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Oº°‘¨ã§ùßØhÕ ®¨‘°ºO on May 18, 2009, 02:01:36 PM
 :Dออ๋เข้าใจแล้วคร่า :) :)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: เอ๊ะ-คุง on May 23, 2009, 07:22:37 PM
ขอบคุง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: bloodydragon on May 28, 2009, 05:07:04 PM
มันเป็นอย่างงี้นี่เอง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: เอ๊ะ-คุง on May 29, 2009, 05:06:20 AM
ขอบคุง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: aggietech on May 29, 2009, 03:26:36 PM
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ::) :)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: oo04mm on June 14, 2009, 10:15:14 PM
ขอบคุณนะคร้าบ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: bodydark on June 18, 2009, 07:02:30 AM
ขอบใจนะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: topti on June 20, 2009, 08:11:36 PM
ขอบคุณ