Quick Login


Author Topic: แนะนำรีวิวเสื้้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง  (Read 583 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline notemagik

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 2
  • คะแนนรวม: 0


การออกแบบแฟชั่นจ้า (อังกฤษ: fashion design) ถือเป็นศิลปะการถักทอชีวิตการเป็นอยู่ของคนลงบนเสื้อผ้า โดยใช้เวลา สถานที่ วัฒนธรรมและประเพณีเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์[1][2] ในหนึ่งปีคอลเลคชั่นของเสื้อผ้าจะแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลคือ คอลเลคชั่นฤดูหนาว คอลเลคชั่นฤดูร้อนและคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ

ชุดเสื้อแฟชั่นผู้หญิง