Quick Login


Author Topic: เครื่องผลิตแสง UV  (Read 19 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline suChompunuch

 • นักโพสเกือบเทพ
 • *
 • Posts: 10900
 • คะแนนรวม: 0
เครื่องผลิตแสง UV
« on: February 14, 2018, 05:38:24 AM »
ULTRAVIOLET/UV(วัตต์)
 

ราคาส่ง 3 เครื่อง
ราคาปลีก 
6 วัตต์
 


 
1200
 


 
10000
 
8 วัตต์
 

        2500

 
2,600
 
15 วัตต์
 

 3,700
 3,900 
20 วัตต์
 

 4,700

 
4,900
 
 
30 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
 

 6,300
 6,500 
30 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว

 6,600

 
6,800
 
40 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
 

 7,300
 7,500 
40 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4  นิ้ว
 

 7,600
 7,800 
120 วัตต์ หลอด GE
 

 20,000
 21,500 
160  วัตต์(หลอดGE )

 25,000
 26,800ค่าขนส่ง 200-700 บาทตามขนาดของเครื่อง
หากต้องการให้ประกัน สินค้า ในการขนส่งคิดเพิ่ม ตามขนาด
**ทั้งนี้ในการจัดส่งสินค้า ได้ทำการแพค สินค้าในกล่องพร้อมกันแระแทกเรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติ เครื่องผลิตแสง ยูวี UV
 
 
ULTRAVIOLET วัตต์
 
 


 
ขนาดxกว้างxยาวxสูง
xหนา(มิลลิเมตร)


 
 
อัตราการกรอง
ลิตร/ชม

 สแตนเลส
 Power Supply
 Cediment

 
ท่อน้ำเข้า
ออก(นิ้ว


 
ความดัน
ที่ใช้งาน(กก/ตร/ชม)
 
 
6W
 

 62.5X300X150X1.2
 100-300
 304
 220 V.50hZ
 245NM
 1/2
 1-3 
 
8W
 

 62.5X350X150X1.2
 300-400
 304
 220 V.50hZ
 245NM
 1/2
 1-3 
 
15W
 

 100X500X200X1.2
 600-1200
 304
 220 V.50hZ
 245NM
 3/4
 1-3 
 
20W
 

 100X652X200X1.2
 1000-1800
 304
 220 V.50hZ
 245NM
 3/4
 1-3 
 
30W
 

 75X960X200X1.2
 3000-4500
 304
 220 V.50hZ
 245NM
 1
 1-3 
 
30W
 

 100X960X200X1.2
 3000-4500
 304
 220 V.50hZ
 245NM
 1
 1-3 
 
40W
 

 75X1260X200X1.2
 6000-7000
 304
 220 V.50hZ
 245NM
 1
 1-3 
 
40 W
 

 100X1260X200X1.2
 
 304
 220 V.50hZ
 245NM
 1
 1-3เครื่องกรองยูวีเป็นการกรองสำหรับการฆ่าเชื้อโรคโดยผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UV
ซึ่ง การกรองแบบUVนั้นก็ขึ้นอยู่กับมาตราฐานของ อย.ในแต่ละเขตของพื้นที่น้ำนั้นด้วยเครื่องกรอง UV สามรถใช้คู่กันได้กับทุกระบบ ตั้งแต่เครื่องกรองขนาดเล็กจนถึงเครื่องกรองขนาดใหญ่หรือ เครื่องกรองที่ติดตั้งกันในโรงน้ำหรือโรงงานใหญ่เช่น เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้านจำพวก สามท่อแสตนเลส+UV,5ขั้นตอน+UVหรือระบบ Reverse Osmosis เป็นต้นหากทราบวิธีการใช้และการบำรุงรักษาก็จะสามารถใช้ได้นานยิ่งขึ้น
เครื่องผลิตแสง[/url]ยูวีขนาด 80-160 วัตต์
(รูปทรงขาตั้งอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามการใช้จริงของลูกค้า)
 
หลอดไฟพิเศษในการฆ่าเชื้อโรค  (UV. Germicidal Lamp for Dis-infection)
นายอุดม สิทธิการุณ
กรรมการบริหาร สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย, http://www.TIEA.net
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสาธิต เอ.วี.แอล.ซัพพลายส์จํากัด, savl@loxinfo.co.th
ความ รู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลอดพิเศษต่างๆ หลอดพิเศษต่างๆ ในที่นี้ หมายถึง หลอดไฟที่ไม่ได้มีไว้เพื่อทําให้เกิดแสงที่ตาคนปกติมองเห็น(Visible Light) แต่เป็นหลอด ที่ให้

 • รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation) หรือ ความร้อน
 • รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Radiation)
 • รังสีอินฟราเรด ( Infrared Radiation : IR )


รังสี I.R. เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตาคนมองไม่เห็น แต่รับรู้ได้ในรูปของความร้อน การแผ่รังสีอินฟราเรด เป็นหนึ่งในสามวิธี ของการเดินทางของความร้อน จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เราแบ่งแยกเป็น

 • IR คลื่นสั้น ความยาวคลื่นตั้งแต่ 780 - 1400 nm
 • IR คลื่นกลาง ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1400 - 3000 nm
 • IR คลื่นยาว ความยาวคลื่นตั้งแต่ 3000 - 10000 nm


ความยาวคลื่น(Wave length) มีหน่วยนับเป็น นาโนเมตร (1 Nano-Meter = 10-9 Meter) และมีค่าผกผันกลับของค่าความถี่(Frequency)
รังสีอัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet Radiation : UV )
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สั้น ช่วงต่อจากแสงสีม่วง(ระหว่างVisible Spectrum กับ X-ray) เป็นรังสีที่ตาคนมองไม่เห็น
และไม่สามารถรับรู้ได้อย่างคลื่นรังสีอินฟราเรด(IR) เราแบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้

 • UV-A ช่วงความยาวคลื่น 315 - 380 nm เป็นรังสีUVที่ไม่ค่อยมีอันตรายมากนัก สามารถนํ ามาใช้เป็นประโยชน์ได้ หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านเคมี, ฟิสิกส์
 • UV-B ช่วงความยาวคลื่น 280 - 315 nm มีผลต่อร่างกายและสิ่งของได้ ก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนัง(Sunburn or Erythematic) และการอักเสบของตาดํ าได้ แต่มีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ รวมถึงการประยุกต์ ในงานอุตสาหกรรมเคมี
 • UV-C ช่วงความยาวคลื่น 100 - 280 nm เป็นรังสีที่มีอันตรายต่อร่างกายได้อย่างรุนแรง เช่น ผิวแดงไหม้เกรียม (Erythema) หรือ เยื่อบุตาอักเสบ(Conjunctivitis) ซึ่งเราประยุกต์มาทํ าประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้


** รังสีUV ทุกชนิด ควรระวังไม่ควรให้ถูกผิวหนังหรือตา อย่างต่อเนื่อง **
ประโยชน์ของหลอดไฟอัลตราไวโอเลต( UV Lamps )

 • การ เร่งปฏิกิริยาเคมีด้วยแสง (Photochemical Process) การทํ าให้อยู่ตัวหรือแข็งตัวโดยวิธีโพลีเมอไรเซชั่น (Curing & Hardening by Polymerization) ทําให้หมึก, สี, แล็คเกอร์ นั้นแห้งภายในระยะเวลาสั้นๆ จึงทํ าให้ผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และมีต้นทุนถูกลง ได้
 • การตรวจและวิเคราะห์ชิ้นงาน (Detection, Inspection and Analysis) เช่น
 • การตรวจดูเส้นด้ายและความเรียบร้อยในการทอผ้า
 • ตรวจผลิตภัณฑ์เคมี ว่าเป็นชนิดใด
 • ตรวจหาเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหาร เพราะเชื้อราบางชนิดมองเห็นได้ชัดในรังสี UV
 • ใช้วิเคราะห์แร่ธาตุต่างๆ
 • ตรวจลายเซ็น, ตรวจธนบัตร, ตรวจบัตรเครดิต
 • การออกแบบแสง (Decorative and Special Lighting Application) ให้เกิดความแปลกตา หรือสวยงาม
(Luminescence purposes)

 • วิเคราะห์ลายนิ้วมือ หรือ การเคลือบพื้นผิววัตถุ
 • การฆ่าเชื้อโรค( Disinfection) ด้วยหลอดให้แสงUV-Cที่มีความยาวคลื่น253.7nm เราเรียกหลอดนี้ว่า UVGI
 • ล่อแมลง (Insect Trap) เช่น จับไปขาย, ทํ าลายทิ้ง, ล่อออกไป
 • รักษาโรคผิวหนัง
 • การถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว
 • การใช้หลอดอัลตราไวโอเลต ในการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection by UVGI Lamp - Ultra-violet GermicidalIrradiation)


ในทางปฏิบัติ การฆ่าเชื้อโรคด้วยการฉายรังสีUV-C ขึ้นกับสององค์ประกอบหลัก คือ
1. ความลึกในการแทรกซึม (Depth of Penetration) ของรังสีUV-C ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สํ าคัญมาก เนื่องจากรังสี UV มีขีดจํากัดในการแทรกซึมผ่านวัตถุ (ยกเว้นนํ้ าและของเหลวบางชนิด) เพราะผิวชั้นนอกของวัตถุ จะดูดซับรังสีเอาไว้
2. อันตรายจากรังสีต่างๆ (Possible Hazardous Effects of Such Radiation) ผู้ที่รับการฉายรังสีไม่ควรได้รับรังสีมากไป แต่อย่างไรก็ดี การใช้รังสีUV-C ซึ่งได้จากหลอดฆ่าเชื้อโรคนั้น ก็มีข้อควรสังเกต ดังนี้ :

 • UV-C ต้องถูกเชื้อโรคโดยตรงเท่านั้น ถ้าเชื้อโรคซ่อนอยู่ในเงาของวัตถุ เชื้อโรคนั้นจะไม่ตาย
 • UV-C จะต้องถูกเชื้อโรคเป็นระยะเวลานานพอ (นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรค) จึงจะสามารถฆ่าเชื้อ


โรคได้ ซึ่งเชื้อโรคบางชนิดทนต่อรังสี UV-C ได้นานมาก
 

 • UV-C ถูกดูดซึมได้ง่าย จึงควรใช้ในที่อากาศแห้ง เพราะจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และใช้ขนาดDose น้อยที่สุด ถ้าใช้ในอากาศชื้นมาก ๆ ต้องใช้ขนาดDose เป็นสองเท่า ถ้าใช้ในนํ้ าดื่มธรรมดาจากนํ้ าก๊อก อาจต้องใช้ขนาดมากถึงสิบเท่า
 • การใช้หลอดUV-C ควรระวังไม่ให้ถูกตาและผิวหนังของคนโดยตรง (ถ้าสะท้อนจากผนัง ก็ต้องคอยระวังไม่ให้นานเกินไป)
ลักษณะใช้งานฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอดรังสีเหนือม่วง
1. การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (Air Disinfection) ทํ าได้ 4 วิธีคือ

 • ติดหลอดUV ไว้บนเพดาน (Ceiling-mounted UV Lamp) รังสีกระจายทั่วไป ใช้ในเวลาปลอดคน
 • ฉายรังสีสู่อากาศด้านบนของห้อง (Upper-Air Irradiation) โดยใช้โคมหันขึ้น ไม่ส่องลงมาสู่ตาคน
 • ฉายรังสีใส่อากาศที่พื้นห้อง (Floor-Zone Irradiation) ด้วยโคมชนิดหันลง เพื่อฉายรังสีใส่อากาศที่พื้น
 • ในท่ออากาศหรือท่อลม (Air-Ducts) เหมาะสํ าหรับสถานที่มีระบบปรับอากาศ(Air Conditioning System)


2. ฆ่าเชื้อโรคที่พื้นผิวของวัตถุ (Surface Disinfection) ใช้กับการผลิตอาหารและยา ทั้งโดยตรงหรือภาชนะบรรจุ
3. ฆ่าเชื้อโรคในของเหลว (Liquid Disinfection) ใช้ในการผลิตนํ้ าดื่ม, นํ้ าผลไม้, นํ้ าเลี้ยงปลา, นํ้ าในสระว่ายนํ้ า
ประเภทหลอดฆ่าเชื้อโรค
1. Tubular UVGI ทั้งแบบ Standard และ High-output
2. Compact Single-ended UVGI หลอดทั้งสองประเภท เป็นหลอดแบบLow-pressure Mercury-vapour Discharge Technology
3. High Intensity Discharge Tube เป็นหลอดแบบMedium-pressure Mercury-vapour มีพลังงานมากกว่า
การประยุกต์ใช้งาน (Applications)
1. สถานที่สาธารณะ ที่มีคนอยู่เป็นจํ านวนมากหรืออยู่เป็นเวลานาน เช่นห้องเรียน, ค่ายทหาร, โรงภาพยนตร์, หอประชุม,ห้องรับรอง,สำนักงาน, ฯลฯ ให้ติดตั้งหลอด UVGI ในท่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Air-disinfecting Duct), ท่อปรับสภาพอากาศ (Air-conditioning Duct)
2. โรงพยาบาล (Hospital) ตึกคนไข้, ห้องตรวจ,ที่พักคอย,ครัว,ที่เก็บเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ของใช้ต่่าง ๆ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ทั้งขั้นตอน ขณะผลิต, บรรจุหีบห่อ,จัดเก็บ หรือส่งสินค้าจำหน่าย
3. อุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Industry) รวมถึง สารปฏิชีวนะ ยา และ เครื่องสำอาง
4. ห้องครัว (Kitchen) ในตู้เย็น

เครดิตบทความจาก : http://www.teewatersystem.com/products/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87-uv/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87-uv

Tags : เครื่องผลิตแสง
 

loading...