DownloadFC.com :: Unlimited Outstanding Download ...

.: DownloadFC Support :. => คู่มือการใช้งาน DownloadFC => Topic started by: ~!•[C]ode[Za]•!~ on February 05, 2009, 08:51:37 PM

Title: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ~!•[C]ode[Za]•!~ on February 05, 2009, 08:51:37 PM
(http://www.pikufc.com/images/695_pikufc_thumbnail.png)
http://www.PikuFC.com/ (http://www.pikufc.com/)

1.คลิก link ด้านบนเพื่อเข้าสู่ PikuFC
2.คลิก link tab Register หรือ คลิกที่นี้ (http://www.pikufc.com/register.php)
3.กรอกข้อมูลตามรูปภาพประกอบที่ 01
(http://www.pikufc.com/images/856_pikufc_img01.png)
4.หากสมัครเรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความ : Your Account has been successfully registered and activated!
5.คลิก link tab Login หรือ คลิกที่นี้ (http://www.pikufc.com/login.php)
6.กรอกข้อมูล Username และ Password
-Remember me : ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้ตลอด
-Forgot Password ? : ระบบลืมรหัสผ่าน

7.คลิก link tab Home หรือ คลิกที่นี้ (http://www.pikufc.com/)
8.กดปุ่ม Browse... เพื่ออัพโหลดรูปภาพ
(http://www.pikufc.com/images/354_pikufc_img02.png)
9.กดปุ่ม Upload เพื่อส่งไฟล์รูปภาพไปยัง hosting (รอสักครู่)
-ปุ่มบวก : เพิ่มจำนวนการส่งรูปภาพสูงสุดได้ 15 รูป
10.นำ Code ต่างๆไปใส่ยังเว็บไซต์หรือเว็บบอร์คท่าน
(http://www.pikufc.com/images/626_pikufc_img03.png)
-Link for viewing the photo : ลิ้งแสดงรูปภาพ และเพื่อดู Code ของรูปภาพ
-Link directly to your photo : ลิ้งแสดงรูปภาพเต็ม (จาก hosting)
-Link directly to photo thumbnail : ลิ้งแสดงรูปภาพของย่อ (จาก hoting)
-Code to post the photo in a forum : BBCode โพสในเว็บบอร์ครูปภาพ
-Code to post the thumbnail in a forum : BBCode โพสในเว็บบอร์ครูปขนาดย่อ
-Code to post photo in your website : HTML โค๊คเพื่อสำหรับ webmaster ทั้งหลาย

การอัพโหลดรูปภาพของเซิฟเวอร์ DownloadFC ก็เสร็จแล้วละครับ ไม่ใช่ยากอะไรเลย หวังว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากทาง DownloadFC อย่างพอใจครับ
ยังมีออฟชั่นต่างๆอีกมากมาย ลองลุ้นเล่นกันเองนะ ^^
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: nio102 on February 08, 2009, 07:50:20 AM
thk..
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: kumei on February 09, 2009, 12:35:03 PM
จะลองดูนะครับ :)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: .+*Nook*+. on February 11, 2009, 11:07:15 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: chatnarin991 on February 16, 2009, 01:49:44 AM
ต้องลอง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: meto on February 18, 2009, 08:26:43 PM
ขอบคุณมากมายครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Narawit on February 18, 2009, 08:53:07 PM
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$____$$$____$$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$_____$___$$_____________$$$$$
$$$$_____$__$$_______________$$$$
$$$$______$$$____$$$__________$$$
$$$$__________$$_______________$$
$$$$____________$$_____________$$
$$$$_____________$$____________$$
$$$$______________$___________$$$
$$$$_______________$__________$$$
$$$$_______________$_________$$$$
$$$$$_______________________$$$$$
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Narawit on February 18, 2009, 08:55:33 PM
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$____$$$____$$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$_____$___$$_____________$$$$$
$$$$_____$__$$_______________$$$$
$$$$______$$$____$$$__________$$$
$$$$__________$$_______________$$
$$$$____________$$_____________$$
$$$$_____________$$____________$$
$$$$______________$___________$$$
$$$$_______________$__________$$$
$$$$_______________$_________$$$$
$$$$$_______________________$$$$$
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: showbata on February 19, 2009, 02:24:54 AM
..ขอบคุณนะ..
         ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ
      ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ
   ขอบคุณนะ...............ขอบคุณนะ
 ขอบคุณนะ....................ขอบคุณนะ................ขอบคุณนะ......
ขอบคุณนะ......................ขอบคุณนะ........ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ........................ขอบคุณนะ.....ขอบคุณนะ.......ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ..........ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ.....ครับ.................ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ
 ขอบคุณนะ..............................................................ขอบคุณนะ
   ขอบคุณนะ......................................................ขอบคุณนะ
      ขอบคุณนะ.............................................ขอบคุณนะ
          ขอบคุณนะ...................................ขอบคุณนะ
              ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ
                 ขอบคุณนะ................ขอบคุณนะ
                    ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ
                      ขอบคุณนะ..ขอบคุณนะ
                        ขอบคุณนะ.......ครับ
                            ..ขอบคุณนะ..
                     สังคมดีๆที่มีแต่การแบ่งปัน
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: manofthematch on February 21, 2009, 01:27:08 PM
thx
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: drcoa on February 21, 2009, 02:05:24 PM
thk ครับผม
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ake_in11 on February 25, 2009, 10:33:27 AM
ขอบคุณมั่กๆครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: The-Skull on February 26, 2009, 03:30:15 PM
อืม
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: chayanont on March 01, 2009, 04:36:36 AM
อ่านแล้ว งง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ๐๐JackTheKopUD๐๐ on March 03, 2009, 11:27:46 PM
....ขอบคุณครับ....
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: bk_za on March 05, 2009, 08:56:31 PM
แบบนี้ต้องลอง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: jiratha109 on March 10, 2009, 07:13:57 PM
ขอบคุณมากครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: princo_arena on March 11, 2009, 01:11:04 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: o_sru on March 13, 2009, 11:55:40 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: jurenjer on March 15, 2009, 07:18:29 PM
จะลองดูนะจ๊ะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: sciihack on March 19, 2009, 09:34:13 AM
Thank
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: noob on March 23, 2009, 12:30:35 AM
thanks
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: simulalion1 on March 24, 2009, 11:18:18 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: 【€ M Õ P Â ® † ¥ 】 on March 26, 2009, 01:36:36 PM
ขอบคุนนะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: mugob02 on March 27, 2009, 09:33:14 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: piirlo on April 06, 2009, 03:30:46 PM
THANKSSSSSSSSSSS
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: มนุษย์ข้าวกล่อง on April 08, 2009, 09:44:45 PM
อิอิอิอื
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: มนุษย์ข้าวกล่อง on April 08, 2009, 09:53:12 PM
ิิอิอิอิอิอ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: naki_miru miru on April 17, 2009, 06:52:33 AM
ขอบคุณนะคะ....^^
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: [A]void ! on April 17, 2009, 10:30:43 AM
ขอบคุณครับ.........
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Narongkarn on April 17, 2009, 03:43:07 PM
                                                                              <a href="http://www.pikufc.com/view-676_D_20Keroro_201_2_copy.jpg" target="_blank">[img width= height= alt=FREE photo hosting by .: PikuFC Image Hosting :.]http://www.pikufc.com/images/676_D_20Keroro_201_2_copy_tn.jpg[/img][/url]

                                                                                  ขอบคุณมากครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: mixaboyfc on April 20, 2009, 09:42:08 AM
ใจคับเพิ่ลรู้
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: meawpead on April 22, 2009, 12:16:05 AM
ขอบใจคับป๋ม
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: l2yuki~ on April 28, 2009, 12:28:00 AM
Thanks !!!
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: onif on May 06, 2009, 05:19:34 PM
thx
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: n–a–r–i–n™ on May 06, 2009, 07:46:41 PM
ขอบคุณ เด้ง งาบบบบบบบบบบบ!!!^.^
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: warapong1 on May 09, 2009, 06:03:42 AM
สุดยอดเลยคับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: asszerox on May 15, 2009, 10:09:42 PM
thxxx
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: tam_ttt on May 17, 2009, 01:21:13 PM
thanks
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Oº°‘¨ã§ùßØhÕ ®¨‘°ºO on May 18, 2009, 02:01:36 PM
 :Dออ๋เข้าใจแล้วคร่า :) :)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: เอ๊ะ-คุง on May 23, 2009, 07:22:37 PM
ขอบคุง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: bloodydragon on May 28, 2009, 05:07:04 PM
มันเป็นอย่างงี้นี่เอง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: เอ๊ะ-คุง on May 29, 2009, 05:06:20 AM
ขอบคุง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: aggietech on May 29, 2009, 03:26:36 PM
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ::) :)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: oo04mm on June 14, 2009, 10:15:14 PM
ขอบคุณนะคร้าบ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: bodydark on June 18, 2009, 07:02:30 AM
ขอบใจนะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: topti on June 20, 2009, 08:11:36 PM
ขอบคุณ   มากครับ   สุดๆไปเล้ย
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: @ l3estkunGz !! on June 28, 2009, 11:46:13 AM
ใจจ้า
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: putdesign on July 01, 2009, 04:10:36 AM
ขอบคุณ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Anarchy on July 17, 2009, 07:49:54 PM
 :o :o :o :o :o :o
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: `D•n on July 19, 2009, 12:12:14 AM
แทง U ๆ

อย่าง D เลย T เดว
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: siriboon on July 25, 2009, 09:51:59 AM
ขอบคุณที่ให้สมัครครับ :o ::)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: aod_sand on July 26, 2009, 12:55:20 AM
ขอบคุณที่สุด
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: valentine` on August 02, 2009, 12:49:25 AM
อิอิ ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: kitphong on August 13, 2009, 10:37:59 PM
thank
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: akanit on August 16, 2009, 07:47:34 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: jeejaa17 on August 24, 2009, 12:21:27 AM
Thx kub
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: kobzaa on September 08, 2009, 07:52:29 AM
ขอบคุณคับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ditzadee on September 11, 2009, 07:30:27 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: nitthitat on September 15, 2009, 07:22:18 PM
ขอบคุณมากคับผม
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: sirhardcore on September 26, 2009, 01:41:18 PM
ว้าว ได้เว็บ อัพรูปดีๆ แล้ว ^^
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: pong11 on October 13, 2009, 02:05:24 AM
thank you vary much
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: hiso_eiei on October 26, 2009, 11:56:14 PM
..ขอบคุณนะ..
         ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ
      ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ
   ขอบคุณนะ...............ขอบคุณนะ
 ขอบคุณนะ....................ขอบคุณนะ................ขอบคุณนะ......
ขอบคุณนะ......................ขอบคุณนะ........ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ........................ขอบคุณนะ.....ขอบคุณนะ.......ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ..........ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ.....ครับ.................ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ
 ขอบคุณนะ..............................................................ขอบคุณนะ
   ขอบคุณนะ......................................................ขอบคุณนะ
      ขอบคุณนะ.............................................ขอบคุณนะ
          ขอบคุณนะ...................................ขอบคุณนะ
              ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ
                 ขอบคุณนะ................ขอบคุณนะ
                    ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ
                      ขอบคุณนะ..ขอบคุณนะ
                        ขอบคุณนะ.......ครับ
                            ..ขอบคุณนะ..
                     สังคมดีๆที่มีแต่การแบ่งปัน
 
 
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Hokey on November 17, 2009, 08:14:42 PM
อย่างนี้ต้องลอง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ThE-j@e on November 24, 2009, 04:50:31 AM
ใจจ้า อิอิ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: adebayor25 on November 26, 2009, 04:32:04 PM
ได้ความรู้อีกแล้ว
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: krisanon on December 06, 2009, 12:12:55 AM
ขอบคุณมากๆ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: catcat on December 06, 2009, 02:21:50 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: -sample- on December 07, 2009, 01:14:18 AM
http://dc176.4shared.com/img/166780436/8e13adbd/dlink__2Fdownload_2F166780436_2F8e13adbd_3Ftsid_3D20091206-125615-17d8a315/preview.swf

http://dc173.4shared.com/img/162875408/f211225c/dlink__2Fdownload_2F162875408_2Ff211225c_3Ftsid_3D20091130-130804-376967ac/preview.swf
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: *0* on December 18, 2009, 06:35:54 PM
หุหุหุหหุหุหุ
   http://upic.me/i/ez/pq6w2.jpg (http://upic.me/i/ez/pq6w2.jpg)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: nanaw on December 25, 2009, 03:49:18 AM
ขอบคุณคร๊าบบบ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: nachkhun555 on January 17, 2010, 06:47:55 PM
ขอบคุณมากค้าบบบบบบบบ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: bayrian on January 19, 2010, 02:54:56 AM
ขอบคุณนะครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: nanaw on January 19, 2010, 08:31:35 PM
ขอบคุณคร๊าบบบ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: centha on January 28, 2010, 07:36:40 AM


ละเอียดยิบเลย ขอบคุณมาก ๆ คับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: jojo king on February 22, 2010, 08:18:32 PM
ขอบคุณนะครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: jump2010 on March 07, 2010, 12:33:46 AM
เป็น การสอน ที่ ครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: bung incity on April 12, 2010, 01:47:42 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: imaimoo on April 17, 2010, 11:14:51 PM
ขอบคุณด้วยค่ะ  8)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: SOCIALITE on April 19, 2010, 11:45:47 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: armpowerabc on May 02, 2010, 08:07:31 AM
ใจจ้า
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: GuOn on May 03, 2010, 12:14:28 PM
ขอคุณหลายๆ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: DECOUN on May 26, 2010, 02:40:59 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: หำน้อย on June 18, 2010, 06:40:50 PM
ออ๋เข้าใจแล้วคร่า
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Mokungcs on June 21, 2010, 08:44:04 AM
ขอบคุณมากมายคับ จะลองนำไปใช้ดู
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: หลินจัง on July 09, 2010, 10:16:44 AM
ขอบคุณมั่ก  ๆ ค่ะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: •นัทสึ• on July 17, 2010, 06:28:25 AM
แบบนี้ต้องลอง อิอิอิ  :D
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: A|..•n€~+*!! on July 25, 2010, 07:55:25 PM
Thx J a ~ *
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: tui2010 on August 08, 2010, 03:26:11 PM
Thank ครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: lomhaijai on August 10, 2010, 11:43:05 AM
ขอบคุณจ้า
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: lllift on August 23, 2010, 01:13:54 AM
เว็บ Ohzaa

ไม่ดีกว่าหรอครับ !
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: L-123 on August 25, 2010, 09:01:28 PM
แทงยู ;D
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: hirochi on September 07, 2010, 11:53:31 AM
ขอบคุณคับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: casanowhite on September 07, 2010, 12:46:58 PM
 ;D
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Hifriend on September 12, 2010, 09:17:27 PM
Thank you
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: BANGYA on September 17, 2010, 09:27:19 AM
ขอบคุณหลายๆเด้อ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: MeTam0rfMeguS on September 21, 2010, 11:01:39 AM
Thk ka + +
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: putiwaun on September 25, 2010, 10:24:37 AM
Thank
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ws on September 28, 2010, 01:36:16 PM
Thank you :-X :-X :-X
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: sch_p on September 29, 2010, 10:34:24 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: pridsanaroon on October 11, 2010, 09:52:19 AM
ขอบคุณค่า
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: tai-thana on October 13, 2010, 10:16:08 AM
ขอบคุณจ้า
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: THE BLUE LION on October 28, 2010, 09:38:04 AM
thank
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: fuckthefaker on November 01, 2010, 07:47:00 PM
ขอบคุณครับ ไว้จะลองครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: arm98563 on November 02, 2010, 12:56:07 PM
ใจจ้า
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: jang55 on November 03, 2010, 10:17:38 PM
ขอบคุณมากนะครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: numarumay on November 24, 2010, 11:36:47 AM
ขอบคุณมากครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Pandakawaii on November 28, 2010, 07:59:25 PM
ขอบคุณฮะ :)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: pinus1 on December 21, 2010, 06:25:18 PM
ดีคับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: p_shadow_m-2 on December 22, 2010, 05:21:53 PM
ขอบคุณมากๆครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Murasame on December 29, 2010, 05:46:21 PM
จัยคับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: INFAMIN on January 06, 2011, 07:56:01 PM
ขอบคุณครับ.....
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: pol_pol on February 03, 2011, 02:57:42 PM
++
thank
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: sonsuannan on February 18, 2011, 05:11:42 AM
ขอบใจมากนะครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: bo_477 on June 17, 2011, 12:33:14 AM
ขอบคุณครับ แต่งง
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: justtheboy on July 06, 2011, 01:29:50 PM
ขอบคุณมากครับผม
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: WasCinRy on July 28, 2011, 12:13:02 AM
 :00: :00: :00:อิอิ  ขอบใจ ครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: nero09 on July 29, 2011, 07:16:09 PM
thx
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: fongsaboo528 on September 04, 2011, 04:30:31 PM
ได้ความรู้เพิ่ม ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: melonheng on December 29, 2011, 07:45:33 PM
อัพรูปเป็นแล้ว ขอบคุณมากคับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: ~หยกหิมะ~ on February 04, 2012, 03:41:48 PM
ขอบคุณค่ะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: tui-tpy on March 13, 2012, 09:30:27 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Osaa on April 24, 2012, 03:48:51 PM
ขอบคุณจ้า
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: utain_9999 on June 26, 2012, 12:53:44 AM
ขอบคุนคับ.. :music:
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: poticool on August 01, 2012, 03:09:30 PM
hello
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: noonice on August 20, 2012, 07:42:17 PM
 :) :00: ขอบคุณค่ะ :mew:
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: noonice on September 08, 2012, 09:17:59 PM
ขอบคุณค่ะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: Pongsathon-ts on November 03, 2012, 06:03:39 PM
ขอบคุณครับ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: pataya on November 07, 2012, 09:58:41 AM
 :)
จะลองดูนะครับ :)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: tonkmitnb on April 26, 2013, 11:47:32 PM
ขอบคุณ   มากครับ   สุดๆไปเล้ย
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: nawaminrie on November 30, 2013, 09:27:17 PM
ขอบคุณมากนะจ้ะ    :whoopee:

คาสิโนออนไลน์ (http://www.xn--42c2bfaa9cs1b2aa5cza6p6ac1k.com/) | Gclub (http://www.xn--42c2bfaa9cs1b2aa5cza6p6ac1k.com/Gclub.html) | casino online (http://www.xn--42c2bfaa9cs1b2aa5cza6p6ac1k.com/casino.html)
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: theped on December 31, 2013, 04:09:46 PM
ลิ้งมันไม่เห็นมีให้สมัครเลยอะ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: kpimcha on January 12, 2014, 11:59:33 AM
 :oลองสิ
Title: Re: สอนการอัพโหลดรูปภาพไปยังเว็บ PikuFC
Post by: anuruk503752 on December 16, 2014, 07:05:37 PM
จะลองดูนะครับ :)