DownloadFC.com :: Unlimited Outstanding Download ...

.: DownloadFC Discuzz :. => ห้องพูดคุยสนทนาแบบกันเอ๊ง กันเอง => ห้องปรึกษาปัญหาเซ็กส์ => Topic started by: สุดเอื้อม® on March 03, 2010, 06:57:16 PM

Title: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: สุดเอื้อม® on March 03, 2010, 06:57:16 PM
หน้า 7 หลัง 7 เจ็บกันเยอะแล้ว!!


ผมไม่รู้ใครเป็นคนบัญญัติสูตรนี้ขึ้นมา มันสร้างความเจ็บปวดมาแยะแล้ว สักแต่ได้ยินมาแล้วก็เอามาใช้ ใช้โดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไร บางคนก็ว่าหลังจากรอบเดือนหมดแล้วก็นับหนึ่ง

" ก็..บอกว่า "หลัง" หลังก็ต้องหมดแล้วซิ "

ใช่เลยครับ.....ก็..เรียบร้อยยยย... ท้องซิครับ

ความหมายที่แท้จริง
7 หน้าหมายความว่า 7 วันก่อนรอบเดือนจะมา
7 วัน หลังหมายความว่า 7 วันนับจากวันแรกที่รอบเดือนมา

สมมุติว่ารอบเดือนมาวันที่ 10 11 12 13

7วันหน้า หรือ7วันก่อน คือวันที่ 3 4 5 6 7 8 9

7 วันหลัง คือวันที่ 10 11 12 13 14 15 16

กรณี 7 วันหลัง

ถ้าไม่มีการร่วมเพศในวันที่มีรอบเดือน ก็แปลว่าจะมีวันที่มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแค่ไม่กี่วัน ถ้ามีรอบเดือน 3 วัน ก็มีวันปลอดภัยเหลือ 4วัน ถ้ารอบเดือนมา 5 วันก็จะมีวันปลอดภัยเหลือ 2 วัน ตรงไปตรงมา (ถ้าคุณจะฝ่าไฟแดงก็สามารถทำได้ แต่ก็ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ไม่มีอันตรายอะไร)

กรณี7วันหน้า หรือ7วันก่อน

ก็แปลว่าคุณต้องรู้ว่าจะมีรอบเดือนคราวต่อไปเมื่อไหร่ คุณจึงสามารถกะได้ว่า 7 วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่ สมมุติว่าคุณสามารถกะได้ว่ารอบเดือนคุณจะมาเดือนหน้าวันที่ 13 คุณก็รู้ได้ว่าวันปลอดภัยคือวันที่ 6 7 8 9 10 11 12 ดังนั้นพอถึงวันที่ 6 คุณก็รู้ว่าถึงวันปลอดภัยแล้ว มีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ต้องกังวลใจว่าจะตั้งครรค์

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเดือนหน้ารอบเดือนจะมาเมื่อไหร่

การนับวันปลอดภัยนี้ใช้ได้เฉพาะคนที่มีรอบเดือนมา "สม่ำเสมอ" เท่านั้น เช่น

คนหนึ่งมีระยะรอบเดือน28วัน ก็แปลว่าทุกๆ 28 วันก็จะมีรอบเดือนครั้งหนึ่ง เช่น รอบเดือนมาวันแรกวันที่ 20 กันยายน นับมาอีก 28 วัน ครบ28 วันตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม พอวันที่18 ตุลาคมรอบเดือนก็จะมา เดือนหน้านับไปอีก 28วัน ก็จะครบ28วันตรงกับวันที่14 พฤศจิกายน รอบเดือนก็จะมาวันที่ 15 พฤศจิกายน อย่างนี้เรียกว่ารอบเดือน"มาสม่ำเสมอ" หรือ"มาตรงกำหนด" (แต่ไม่ตรงวันที่ของปฎิทิน]

หรืออีกคนมีระยะรอบเดือน 32 วัน ก็แปลว่าทุกๆ 32 วันจะมีรอบเดือนมาครั้งหนึ่ง เช่น รอบเดือนมา วันที่ 11 เมษายน นับมาอีก 32วัน จะครบวันที่ 12 พฤษภาคม ดังนั้นวันที่ 13 พฤษภาคมรอบเดือนก็จะมา คนๆนี้ก็สามารถคาดได้ว่าเดือนมิถุนายน รอบเดือนจะมาวันที่ 14 มิถุนายน ช่วงปลอดภัยของเธอคือ 7 8 9 10 11 12 13 มิถุนายน

กรณีที่รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ไม่สามารถใช้วิธีนับวันปลอดภัยได้

อย่างบางคน รอบเดือนมาสะเปะสะปะ เดือนก่อนโน้น มาวันที่ 15ของปฏิทิน เดือนต่อมามาวันที่ 12 แล้วเดือนต่อมามาวันที่ 19 หรือเอาแน่นอนไม่ได้ มาบ้างไม่มาบ้าง อย่างนี้จะใช้วิธีนับวันปลอดภัยไม่ได้

ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในวันมีรอบเดือนจะปลอดภัยไหม

โดยปกติก็ปลอดภัย ถ้ารอบเดือนคุณไม่มามากกว่าคราวละ 7วัน

ถ้ามีเพศสัมพันธ์เลย 7 วันหลังไปวันสองวันจะปลอดภัยไหม

กรณีนี้ต้องอธิบายยาวหน่อย สิ่งแรกที่คุณต้องทราบก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีไข่สุกแล้วไม่มีการปฏิสนธิ อีก 14 วันรอบเดือนก็จะมา สมมุติว่าไข่ตกวันที่ 12 มิถุนายน แล้วไม่มีเพศสัมพันธ์กันเลย วันที่ 26 มิถุนายน รอบเดือนก็จะมา

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไข่จะตกเมื่อไหร

คนที่รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาสะเปะสะปะ มาบ้างไม่มาบ้าง เอาแน่นอนไม่ได้ ก็ไม่มีทางคำนวนได้

แต่ถ้ารอบเดือนมาสม่ำเสมอ คุณกะวันที่รอบเดือนจะมาคราวหน้าได้ คุณก็สามารถกะวันไข่ตกได้ เช่น ระยะรอบเดือนของคุณมาทุก 26 วันแน่นอน ครบ 26 วันก็มา อย่างนี้คุณก็สามารถกะวันรอบเดือนจะมาคราวหน้าได้ เช่น เดือน มิถุนายน รอบเดือนมาวันที่ 11 นับไปอีก 26 วัน ก็ตรงกับวันที่ 6กรกฏาคม ดังนั้นเดือนกรกฏาคม รอบเดือนควรมาวันที่ 7

นับถอยหลังมา 14 วัน ก็จะตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน ก็คือวันไข่สุก นั่นคือวันไม่ปลอดภัยสุดๆ

แต่การสุกของไข่ก็ไม่ได้เป๊ะๆ อย่างนั้น อาจสุกก่อนหน้านั้นสองวัน หรือหลังนั้นวันสองวันก็ได้ จึงต้องเผื่อไว้อีก 4 วัน คือวันที่ 21 22 24 25 ดังนั้นวันไม่ปลอดภัยจึงมี 5 วัน คือวันที่ 21 22 23 24 25 มิถุนายน

แต่ไข่เมื่อสุกแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะอยู่ผสมได้อีก 24 ชั่วโมง ดังนั้นวันไม่ปลอดภัยจึงมีเพิ่มมาอีก 1วัน คือวันที่ 26 (สมมุติว่ามีเพศสัมพันธ์วันที่ 26 ไข่สุกวันที่ 25 ก็ยังท้องได้) ดังนั้นวันไม่ปลอดภัยจึงเพิ่มมาอีก 1 วัน รวมเป็น 6 วันคือ 21 22 23 24 25 26

ยัง..ยังไม่หมดแค่นั้น เชื้ออสุจิเมื่อเข้ามาในตัวหญิงนั้น มีคุณสมบัติที่จะผสมกับไข่ได้อีก 48 ชั่วโมง ดังนั้นวันไม่ปลอดภัยจึงมีเพิ่มมาอีก 2 วัน คือวันที่ 19 20 (ถ้ามีเพศสัมพันธ์วันที่ 19 แล้วเกิดไข่สุกวันที่ 21 ก็ท้องได้ ) รวมแล้ววันไม่ปลอดภัยจึงมีเพิ่มมาเป็น 8 วัน คือวันที่ 19 20 21 22 23 24 25 26 จะเห็นได้ว่ากรณีนี้ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์เลย 7 วันหลังไป 2 วัน (รอบเดือนมาวันที่ 11 และ7 วันหลังคือ 11 12 13 14 15 16 17 ) คือวันที่19 ก็ไม่ปลอดภัยแล้ว

แต่ถ้าเกิดระยะรอบเดือนคุณยาว เช่น 33วันมาครั้ง (ดูตามปฏิทิน รอบเดือนจะเลื่อนออกไปทุกเดือน) กรณีนี้สบายใจได้หน่อย

ยกตัวอย่างกรณีข้างต้น เป็นอีกคนที่มีระยะรอบเดือน 33 วัน รอบเดือนมาวันที่ 11 มิถุนายน คราวต่อไป(นับไปอีก 33 วัน) รอบเดือนก็จะมาวันที่ 14 กรกฏาคม ไข่คนนี้จะสุกวันที่30มิถุนายน (นับถอยหลังมา 14 วันจากวันที่ 14) วันไม่ปลอดภัย 8 วันนั้นคือ 26 27 28 29 30 มิถนายน 1 2 3 กรกฏาคม ดังนั้นถ้าคนนี้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 19 (เลย 7วันหลังมา 2วัน) ก็ยังอุ่นใจว่า ยังห่างจากวันไม่ปลอดภัยแยะ ก็ไม่น่าตั้งท้อง
จะเห็นได้ว่า คน สองคนมีเพศสัมพันธ์เลย 7 วันหลังไป 2 วันเหมือนกัน แต่โอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะรอบเดือนของคนนั้นสั้นหรือยาว

สรุป

1. ถ้ารอบเดือนคุณมาไม่ส่ำเสมอ ก็อาจมีเพศสัมพันธ์ช่วงมีรอบเดือนได้ค่อนข้างปลอดภัยถ้ามีรอบเดือนไม่เกิน 7วัน

2. ถ้าระยะรอบเดือนของคุณสั้น การมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 7 วันหลังโดยเฉพาะวันท้ายๆก็หมิ่นเหม่ทีเดียว

3. การจะใช้วิธีนับวันปลอดภัย 7 หน้า 7 หลัง ควรเป็นคนที่มีรอบเดือนมาส่ำเสมอ

4. หลังจาก "7 วันหลัง" (นับจากวันแรกที่รอบเดือนมา) แล้ว ความปลอดภัยจะลดลงเรื่อยๆ จนถึง 8 วันอันตรายที่ไม่ปลอดภัยคือช่วงเสี่ยงสุดๆ พอพ้น 8วันอันตรายไปแล้ว ความปลอดภัยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น จนถึง 7วันก่อนรอบเดือนคราวหน้าจะมาก็จะเป็นช่วงปลอดภัยหายห่วงอีกครั้ง

เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้ว มีวารสารการแพทย์ฉบับหนึ่ง
ได้รายงานการวิจัยหญิงที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอ 28 วัน
จำนวนประมาณ 200 คน พบว่า ความรู้เดิมๆที่เราเคยเชื่อกันว่า
มีไข่ตกในช่วง 8 วันอันตรายนั้นไม่จริงเสียแล้ว
ถ้าเปรียบการตกไข่เหมือนฝนตกแล้ว
ฝนจะตกชุกในช่วง 8 วันอันตราย ส่วนวันอื่นๆก็อาจมีฝนตกได้บ้างเปาะแปะ
รวมทั้ง 7 วันแรกที่มีรอบเดือน และ 7 วันก่อนมีรอบเดือนก็อาจมีไข่ตกได้ อย่างไรก็ตามผู้รายงานสรุปว่า จำนวนตัวอย่างที่ทำยังน้อย
คงต้องทำมากกว่านี้เพื่อหาคำอธิบายว่าทำไม่จึงเป็นอย่างนั้น
สำหรับผมจึงอยากเตือนว่า การใช้วิธีนับวันนั้นไม่ค่อยปลอดภัยนัก
ถ้ายังไม่แต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์ละก็
ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพสัมพันธ์ดีที่สุดครับ .....นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
      


อันนี้แถมให้ เห็นตั้งกระทู้ถามกันเยอะจัง เรื่องหลังนอกท้องมั้ย และอีกสัพเพเหระ

ตอบคำถามโดยนายแพทย์รุ่งโรจน์  ตรีนิติ


http://www.clinicrak.com/birthcontrol/lady_preg16.shtml (http://www.clinicrak.com/birthcontrol/lady_preg16.shtml)

   
และอันนี้ก็เป็นความรู้ในเรื่องยาเม็ดคุมกำเนิด และปัญหาที่ถามกันบ่อยๆ ในเรื่องนี้

http://www.clinicrak.com/birthcontrol/lady_pills11.html (http://www.clinicrak.com/birthcontrol/lady_pills11.html)

Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: soraya09 on March 03, 2010, 07:23:21 PM
(http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=096A_4B8E537F) (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=096A_4B8E537F)
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: mashar on March 04, 2010, 08:14:58 AM
ขอบคุณค่ะ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: taroone on March 04, 2010, 11:11:52 PM
อืมขอบคุณครับ

สูตรนี้เหมาะ เฉพาะคนที่มีประจำเดือนมาอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน และต้องเกือบตรงกันทุกๆเดือน
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: ongry on March 05, 2010, 02:58:24 AM
thxxxxxxxxxxx
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: Ultramanz7 on March 05, 2010, 03:09:30 AM
ปักหมุดเลยครับ ^_^

ขอบคุณมากๆ ครับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: phrue on March 05, 2010, 10:59:27 PM
เป็นทั้งกวีและคุณหมอสุดยอดจริงๆ :-[ :-[ :-X
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: whisher on March 09, 2010, 05:23:22 PM
ขอบคุณมากมาย ครับผม
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: deksatan on March 10, 2010, 12:48:31 AM
งง ยกใหญ่

???
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: `™†©¤JµJûߤ©†™ on March 11, 2010, 10:35:11 AM
ถูกต้องเลยคับ

+1 ให้

คนส่วนใหญ่ชอบนับหลัง 7 ผิดนะ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: boy111 on March 12, 2010, 02:37:58 PM
thank
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: nummg on March 16, 2010, 12:36:03 PM
ใส่ถุงดีฟ่า ฮิฮิ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: twiscat on March 16, 2010, 12:50:46 PM
สรุปเอาก่อนจะมา ดีกว่า หรือไม่งั้นก็ถุง ยา นอก
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: v13 on March 19, 2010, 03:16:30 PM
สุดยอดเลย
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: ps444 on March 21, 2010, 03:18:16 PM
พลาดไปแล้วววว

ถุงยาง ดีที่สุดครับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: jigzaw on March 22, 2010, 10:21:52 PM
ถุงยาง ดีที่สุด
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: Kob-Kero on March 24, 2010, 12:27:51 PM
ขอบคุณมากจ้า
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: ITTI007 on March 31, 2010, 01:03:58 PM
ได้ความรู้ดีครับ  ขอบคุณมากครับ +++
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: 1182 on April 11, 2010, 01:15:42 AM
ถ้าเปน วันที่ 15(แน่นอน) ก่อน หน้า ก้อต้อง  8 9 10 11 12 13 14  ภ้ามีเพศสัมพันในระยะนี้ น่าจะปลอดภัยที่สุดหราคับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: Aewna on April 11, 2010, 11:42:18 PM
ขอบคุณนะค่ะ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: scum on April 13, 2010, 04:29:29 PM
ขอบคุณหลายๆเด้อ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: makorn16 on April 13, 2010, 06:25:44 PM
ขอบคุงมากๆๆจ้า
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: Nim_niburu on April 15, 2010, 01:46:00 PM
มีสาระ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: oopookok on April 20, 2010, 02:27:48 PM
thx u mak
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: @Mayko on April 28, 2010, 10:22:15 PM
เหอะๆ
วิธีนี้คุมได้เฉพาะคนที่เมนส์ตรงเวลานะคะ
ใครไม่ตรงก็ควรใช้ถุงยางหรือยาคุมร่วมด้วยค่ะ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: ◄TA0B<-----• on April 30, 2010, 06:37:18 PM
+1เลยครับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: paezajung1 on May 05, 2010, 12:31:55 AM
555555555
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: ChiN`z4yJurO~* on May 07, 2010, 03:21:37 AM
สาระดีครับ ถึงจะรู้อยู่ก่อนแล้ว

แต่ทางที่ดี จะทำไรก็ คุมไว้ก่อนดีกว่าครับใส่ถุงซะ จะได้ไม่เสียใจภายหลัง

Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: วังหยกขาว on May 25, 2010, 06:03:02 AM
ขอคารวะ ท่านปรมาจารย์
ซักหนึ่งจอก...เยี่ยม
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: 卐 ขุีuwa♂ ⒹⓄⓌⓃⓁⓄⒶⒹ™ 卐 on May 28, 2010, 12:30:43 PM
กว่าจะรู้สูตรคงมีคนท้องเป็นล้านๆอ่ะเน๊าะ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: Moo~Moo on June 03, 2010, 10:22:05 AM
อ่านไป อ่านมาก็มึนๆ แต่มิเป็นไร นับชินแล้ว ไม่พลาด ฮ่ะๆๆ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: nung555 on June 05, 2010, 04:02:08 PM
56'pk'x]vf4ypwihdy';o8y[
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง (เห็นถามกันจัง ท้องมั้ย ท้องมั้ย)
Post by: Mokungcs on June 21, 2010, 10:45:39 AM
อารายว่ะ เปนผู้หญิงแท้ๆ ยังต้องให้ผู้ชายมาอธิบายเรื่องนี้อีก แปลกดี หรือว่าผู้ชายอยากรุ  แต่ยังไงก้อขอขอบพระคุณท่านด้วยนะคับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: FasTFooT on June 28, 2010, 04:33:26 PM
อ่อ เป็นเช่นนี้นี่เอง ขอบคุณมากครับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: •นัทสึ• on July 17, 2010, 07:58:57 AM
ผมนอกตลอด
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: -[S]nIpE[r]- on July 19, 2010, 12:39:07 AM
ขอบคุณค้าบบบ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: anderson on July 19, 2010, 08:34:01 PM
ความรู้ๆ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: playboygu1 on August 12, 2010, 11:46:58 PM
ว้าววววว ว น่า สน ใจ มาก
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: blackberry23 on August 25, 2010, 10:23:07 PM
thk""
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: monotomo03 on September 04, 2010, 04:04:14 PM
เขาให้เอาเข้าหน้างเจ็ดครั้ง แล้วก็เอาเข้าข้างหลังเจ็ดครับ   ไม่มีท้อง....ฟันตง
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: Mooyuang on September 19, 2010, 12:30:57 PM
อย่าไปเอา  ดีที่สุด
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: stp_an on October 07, 2010, 02:04:11 PM
thank UU
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: tarta on October 10, 2010, 05:03:52 AM
^^
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: prom_pong2009 on October 15, 2010, 03:58:27 PM
ได้ความรู้ดีคับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: ptp on October 22, 2010, 08:30:33 AM
ขอบคุณ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: nniwat026 on December 01, 2010, 10:08:32 PM
ขอบคุณ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: auan-2527 on December 08, 2010, 11:24:17 AM
ขอบคุณ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: maxnokt006 on December 19, 2010, 05:11:46 PM
อย่างเทพ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: Mmeee on January 26, 2011, 08:00:58 PM
ขอบคุณคับ ;D
Title: download movie American Tail, An
Post by: ktogsteebyc on February 04, 2011, 05:23:30 AM
download movie Glory, download movie King Kong (http://callyourbrains.com/index.php?category=45&watch=272), movie 3 Blind Mice, download movie Final Destination (http://izmir.ceng.fatih.edu.tr/~st07050847/blog/index.php?category=50&watch=65), movie Little Nikita, movie Superman: Doomsday (http://www.smallwonders.es/en/home.php?category=42&watch=601), movie Me, Myself & Irene, movie Women in Trouble download (http://callyourbrains.com/index.php?category=45&watch=74), download movie MГѓВ¤n som hatar kvinnor, movie Brother Bear (http://www.smallwonders.es/en/home.php?category=42&watch=702), movie Night Crossing download, movie Cinderella download (http://www.stockphotoagencies.info/index.php?category=47&watch=395), movie Sabrina download, movie Brother Bear (http://www.smallwonders.es/en/home.php?category=42&watch=702), download movie Last of the Dogmen, movie Number One Girl, The (http://qualitywallpapers.eu/index.php?category=43&watch=406), download movie White Men Can't Jump, movie National Lampoon's Animal House download (http://izmir.ceng.fatih.edu.tr/~st07050847/blog/index.php?category=50&watch=172), download movie Breaks, The, movie Meet Bill download (http://photowebsplanet.com/index.php?category=48&watch=148), movie Some Kind of Wonderful download, movie Ten, The download (http://izmir.ceng.fatih.edu.tr/~st07050847/blog/index.php?category=50&watch=344), movie Billy & Mandy's Big Boogey Adventure download, movie The Lost Skeleton Returns Again (http://izmir.ceng.fatih.edu.tr/~st07050847/blog/index.php?category=50&watch=272), download movie Passenger 57, download movie Jackass: The Movie (http://uttaranchaltraveltour.com/index.php?category=49&watch=414), movie Kevin Hart: I'm a Grown Little Man, movie Hawk the Slayer (http://photowebsplanet.com/index.php?category=48&watch=51), movie Perfect Combination download, movie Police Academy 6: City Under Siege download (http://izmir.ceng.fatih.edu.tr/~st07050847/blog/index.php?category=50&watch=144), movie Lucky You, movie Triassic Attack (http://photowebsplanet.com/index.php?category=48&watch=84), movie My Big Fat Greek Wedding, movie The Kids Are All Right download (http://photowebsplanet.com/index.php?category=48&watch=5), movie Liberty Stands Still download, movie Stargate: Continuum (http://qualitywallpapers.eu/index.php?category=43&watch=387), movie Bear download, movie Bourne Supremacy, The download (http://www.smallwonders.es/en/home.php?category=42&watch=239), movie Melody download, download movie Dark Honeymoon (http://www.smallwonders.es/en/home.php?category=42&watch=747), movie Terug naar de kust
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: brabra2007 on February 24, 2011, 08:42:02 PM
ทราบ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: thebookbig on March 01, 2011, 12:38:24 AM
ขอบคุณครับ ^^
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: Frankyakuza on March 02, 2011, 11:02:43 PM
ดีๆๆๆ ขอบคุณ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: profchai on March 09, 2011, 11:09:03 AM
ขอบคุณครับ ... น่ารักที่สุด
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: @_คุณม่อน_@ on April 24, 2011, 03:48:31 PM
ขอบคุณ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: chinjang45 on May 01, 2011, 01:47:55 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค้าบบบ..
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: jitrada on May 14, 2011, 10:29:32 PM
เข้ามาอ่าน...
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: P-NIK on June 05, 2011, 07:56:05 AM
รู้ไว้ไม่เสียหายครับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: Rnoy on June 08, 2011, 09:45:49 PM
ขอบคุณ ขอบคุณ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: SIVA on June 08, 2011, 10:03:13 PM
ขอบคุณครับสำหรับความรู้
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: nniwat026 on June 22, 2011, 09:43:19 PM
thank
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: nniwat026 on June 22, 2011, 09:45:10 PM
thank
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: Lycan005 on July 29, 2011, 09:34:17 PM
น่ากลัวจัง
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: khumnayor on August 04, 2011, 10:44:27 AM
ขอบคุณค่ะ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: idisk on August 14, 2011, 04:10:47 PM
ข้อมูลดีดี
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: ณ พัด on August 28, 2011, 12:40:26 AM
ขอบคุณครับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: THE_WINNER on September 22, 2011, 05:22:54 PM
THANK YOU...
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: i3enzine on October 11, 2011, 09:54:34 PM
ขอบคุณคับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: fung_san_xxx on October 20, 2011, 08:51:58 PM
สุดยอด..
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: aran4240 on December 27, 2011, 10:32:08 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: sommainstru on February 09, 2012, 10:05:00 PM
ขอบใจจ้า
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: tae_chow on March 29, 2012, 11:54:56 AM
thank u
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: kawagusi on May 09, 2012, 03:47:56 PM
ไม่ปล่อยในดีที่สุด
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: sommainstru on June 17, 2012, 06:34:57 PM
ขอบคุนคับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: rattaponoooooo7 on July 28, 2012, 09:20:10 AM
ถุงยางแตก ไม่รู้ตัวอ่ะคับ เลย เสร็จใน แฟนผมบอกว่าอีกสองสามวันประจำเดือนจะมาแล้ว แบบนี้มีโอกาศท้องไหมคับ อยากรู้มาก ช่วยตอบด้วยน่ะคับ TT
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: frukut7738 on October 08, 2012, 03:24:36 AM
ขอบคุณมากครับ แต่ขอเสริม ถ้าให้ดี แตกนอกไม่ก็ถุงยางครับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: ผู้ชาย..ขายน้ำ on October 30, 2012, 10:25:44 AM
ขอบคุณมากครับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: vj_oom on August 08, 2013, 10:57:18 AM
ขอบคุณคับ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: gotspectre on January 17, 2014, 07:26:19 PM
อิอิ
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: sandan on February 07, 2014, 11:01:09 PM
Thk
Title: Re: วิธีนับระยะปลอดภัยหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง / หลั่งนอกท้องมั้ย / ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด
Post by: ba_boe_bae on July 11, 2014, 01:09:15 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ  8)