Quick Login


Author Topic: น้ำมันมะพร้าวแท้ ชะลอความแก่  (Read 313 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline knickboard

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 6
  • คะแนนรวม: 0
น้ำมันมะพร้าวแท้ ชะลอความแก่ อ่านบทความที่มีคุณค่าว่าด้วยเรื่องน้ำมันมะพร้าวศึกษาเรียนรู้เรื่องดังกล่าวจากบทความนี้ แม้ว่าจะไม่มีผู้ใด ต้องการอย่างแรงกล้าให้เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ชราภาพเป็นที่หลบหลีกไม่ได้ เพราะเป็นกฎที่กำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของธรรมชาติที่สุดที่มนุษย์ผู้อ่านทุกท่านต้องประสบ แต่ แต่มนุษย์ทุกท่านในที่นี้ต่างก็ ต้องการเป็นเป็นอย่างสูงรักษาทะนุถนอมความเยาว์วัย ให้อยู่กับตนเองได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในก็คือ จะทำอย่างไรจึงเป็นหนุ่มสาวได้นานที่สุด น้ำมันมะพร้าว เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยชลอชราภาพให้ได้นานที่สุด Best ง่ายที่สุด และถูกที่สุด มนุษย์ทุกรูปนาม เมื่อถึงวัยใกล้ฝั่ง สุขภาพก็จะเสื่อมโทรมลงไปตามอายุที่มากขึ้น และที่ปรากฏ (Appear) เห็นเด่นชัด ก็คือ รอยเหี่ยวย่นตามผิวหนัง และนี่เองทำให้คนส่วนมากในสังคมรู้สึกไม่สบายใจ หรือหงุดหงิด การที่จะเข้าสู่วัยที่หยุดทำงานอย่างสง่างามจำเป็นอย่างแท้จริงที่จะต้องปรับเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมการดำรงชีวิตที่มีอิสระเสรีเสียใหม่ ตั้งแต่บัดนี้!

เพราะอะไรเราและเพื่อนรับวิชาชีพถึงแก่?
ตัวแสบที่สุด ก็คือ อนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ว่องไวกระฉับกระเฉงอย่างมาก เพราะมันสูญเสียอีเลกตรอนในวงแหวนรอบนอกไปตัวหนึ่ง มันจึงไปขโมยอีเลกตรอนจากโมเลกุลที่อยู่คล้ายๆ ทำให้โมเลกุลนั้น เป็นอนุมูลอิสระ และเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกสิ่งที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ที่ผลต่อโมเลกุลอื่นๆนับเป็นพันๆโมเลกุลอนุมูลอิสระนี้เอง ไปโจมตีเซลล์ และนำไปสู่การเกิดการกลายพันธ์ของเซลล์การฉีกขาดเยื้อหุ้มเซลล์ และการตายของเซลล์ ซึ่งนำไปสู่การเหี่ยวย่นของผิวหนังรวมทั้งโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับชราภาพ แนวทางที่จะชะลอชราภาพที่ Best ก็คือการ Prevent ไม่ให้อนุมูลอิสระเข้าสู่สรีระ แต่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นผลิตผลของการหายหัวใจในระดับเซลล์ ที่ต้องให้ออกซิเจน นอกจากนั้น ยังมีมลพิษ และสารพิษในสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ รวมทั้งความเครียด และการสูบบุหรี่ ที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ

แอนตีออกซิแดนต์ (antioxidant) หรือสารต่อต้านการเติมออกซิเจน เป็นกลไกในธรมชาติที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ เพราะมันย่อมจะหยุดชงักปฎิกริยาลูกสิ่งที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ ปริมาณแอนตีออกซิแดนต์ในสรีระของเราและทีมงานทุกคน ขึ้นอยู่กับโภชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ที่เราบริโภคเข้าไป อย่างใดก็ตาม พวกเราทุกคนอาจใส่แอนตีออกซิแดนต์เข้าไปในร่างกายสังขาร โดยการทาที่ผิวเพื่อที่จะลดรอยเหี่ยวย่น และในขณะที่ผิวหนังของพวกเราทุกๆคนเหี่ยวย่นนั้น ภายในสรีระของเราและเพื่อนรับวิชาชีพ ก็ประสบกับอนุมูลอิสระไปพร้อมๆกันและนี่เอง ที่เราและผู้อ่านทุกท่านรู้สึกตัวว่าพวกเราทุกๆคนแก่แล้ว

การชะลอความแก่ สามารถทำได้โดยการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีวิตามิน ซี และ อี ซึ่งอุดมไปด้วยแอนตีออกซิแดนต์ แต่ทีง่ายกว่าที่คาดไว้ และง่ายที่สุดคือการใช้น้ำมันมะพร้าวพรหมจรรย์เป็นประจำ ซึ่งจะช่วยชะลอขบวนการของชราภาพ ที่ทำให้ท่านดูอ่อนวัย และรู้สึกกระปี้กระเป่าเสมือนหนุ่มสาว

มีคำกล่าวว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข (Number) ” อย่าทำให้จำนวนปีที่ผ่านไป ปรากฏอย่างประจักษ์บนใบหน้าและผิวหนังของท่าน จงให้ผลงานและรางวัลชีวิตที่มีสีสัน Old age ของท่าน ให้มีคุณค่าและชีวิตที่มีสีสันชีวา ด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์กันเถอะ การบริโภคน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำ อันจะทำคุณภาพหลายคนไว้วางใจชีวิต (Life) ของท่านดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขที่ดีที่สุดและเมื่อถึง Time ที่ต้องจากโลกนี้ไป ก็จากไปอย่างสง่างาม ไม่ทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บ

ภาพที่เกี่ยวข้องน้ำมันมะพร้าวแท้ ชะลอความชรา
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ชะลอความชรา
อ้างอิงจาก: น้ำมันมะพร้าว
บทความอยู่ในกลุ่ม: น้ำมันมะพร้าว
Quote from: น้ำมันมะพร้าว
น้ำมันมะพร้าวแท้ ชะลอความชรา
ประเภทของเว็บ: สุขภาพ
ผู้โปรโมทเว็บ: อาจารย์พี
หน้าแรกของเว็บ: http://www.coconutoil1000.com
Detail: http://www.coconutoil1000.com/category|http://www.coconutoil1000.com/product/2/3-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-1000-mg-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A5-60-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B8%AD-%E0%B8%A2-%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5|http://www.coconutoil1000.com/product/1/30-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-1000-mg-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A5-60-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B8%AD-%E0%B8%A2-%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5|http://www.coconutoil1000.com/product/3/80-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-1000-mg-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A5-60-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B8%AD-%E0%B8%A2-%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5|http://www.coconutoil1000.com/product/4/168-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-1000-mg-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A5-60-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B8%AD-%E0%B8%A2-%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5}
Contact Us: http://www.coconutoil1000.com/contactus
Page: น้ำมันมะพร้าวแท้ ชะลอความชรา
Name: อาจารย์พี
โทรศัพท์:
Email:
Address:
ประเภทงาน: https://www.facebook.com/coconutoil1000
 

loading...