Quick Login


Author Topic: ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ รุ่น AQ,AK,AR Series Voice Logger  (Read 143 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline kpla26

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 2
  • คะแนนรวม: 0
ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ : คุณภาพดี / ราคาประหยัด รุ่น AQ และ AK Series    
ฟรี !! ฟังก์ชั่นพิเศษ !! โชว์เบอร์โทรเข้าโทรออก, แจ้งการบันทึกก่อนสนทนา , ฝากข้อความได้ขณะที่ไม่มีผู้รับสาย ,    
ให้คะแนนการบริการได้ขณะจบการสนทนา, ฟังเสียงสนทนาสดได้ทันทีแบบ Real Time    
ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อพัฒนาองค์กรฯ และเพิ่มยอดขาย...    
สำหรับบริษัทฯองค์กรฯ หรือหน่วยงานที่ต้องการบันทึกเสียงสนนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางโทรศัพท์ หรือเพื่อ    
การทำนิติกรรมต่าง ๆ จำหน่าย - ติดตั้ง ในเขต กรุงเทพฯ - ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ    
ด้วยระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ    
...เก็บทุกรายละเอียด...ที่ท่านต้องการ    
ระบบสามารถบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เริ่มต้นตั้งแต่ 1 คู่สาย 4, 8, 16, 24,32,64,128 คู่สาย/เบอร์ หรือมากกว่า    
โดยบันทึกพร้อมกันทุกคู่สาย    
   บันทึกได้กับระบบโทรศัพท์อนาล็อค 
   บันทึกได้กับระบบโทรศัพท์ดิจิตอล 
   บันทึกได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ 
   บันทึกเบอร์พื้นฐาน 02, เบอร์พื้นฐานต่างจังหวัด, บันทีกเบอร์ TOT, TRUE, TT@T 
   บันทึกเบอร์ Ext. ภายใน 
   บันทึกกับเครื่อง Line Mobile, เครื่อง Gsm Gateways, เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ 
   บันทึกกับระบบ Call Center 
   
สนใจสินค้า : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา / ขอโบว์ชัวร์สินค้า / สั่งซื้อสินค้า    
Contact Us : ฝ่ายขาย 02 521-4549 Auto    
ฝ่ายขายและบริการ    
บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค จำกัด    
เลขที่ 19/395 ซอยพหลโยธิน 54    
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10240    
โทร. 02-521-4549(Auto) แฟกซ์ 02-521-4548
planetpacificgroup.com
 

loading...