Quick Login


Author Topic: ป้ายอิงค์เจ็ท  (Read 80 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Petchchacha

  • นักโพสเกือบเทพ
  • *
  • Posts: 12626
  • คะแนนรวม: 0
ป้ายอิงค์เจ็ท
« on: November 19, 2015, 12:21:48 AM »
 
ป้ายโฆษณาพิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท (inkjet)
สินค้ากว่านับพันนับหมื่นชิ้นท้องตลาด ผู้ประกอบการค้ากว่านับร้อยนับพันรายที่เป็นผู้ขายสินค้าและบริการ ปัญหาคือจะทำ
อย่างไรให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และจะทำอย่างไรให้ผู้ซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากกว่าสินค้าตัวอื่นแน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการโฆษณา
ทั้งนั้นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เด่นมากในการชักนำสินค้าในด้านการเข้าถึงและสร้างความรู้จักให้กับผู้คนผ่านการมองเห็น สามารถ
เข้าถึงผู้คนได้หลากหลายและเป็นจำนวนมากนั่นคือ “ป้ายโฆษณา” ซึ่งตอนนี้สามารถเห็นสื่อชนิดนี้ได้ตามบริเวณที่มีผู้คนคับคั่ง
เป็นจุดที่ดูและมองเห็นได้ง่าย เช่น ตามอาคารสูง ทางด่วน เป็นต้นจะมีทั้งป้ายโครงเหล็ก ป้ายบิลบอร์ด ป้ายแบนเนอร์ฝังผนัง หรือ
จะเป็นป้ายราคาถูกอย่าง ป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายไวนิล เป็นต้น ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้งานแผ่นป้ายรับทำป้ายนั้นมีต่างๆ นาๆขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุ
และการใช้งานเป็นสำคัญ
inkjet[/b]]
 สาเหตุที่ป้ายโฆษณาเป็นที่นิยมกันมากนั้นอันเนื่องมาจากความสามารถในการดึงดูดความสนใจ การเข้าถึงลูกค้าจำนวนมากไม่จำกัด
เป้าหมายและมีค่าย่อมเยา ซึ่งทั้งสามประการนี้เป็นจุดแข็งของสื่อชนิดนี้ โดยสามารถแจกแจงได้เป็นข้อๆ ดังนี้ ข้อแรก ด้านความสามารถ
ในการดึงดูดความสนใจหรือเรียกร้องความสนใจ อันเนื่องมาจากมนุษย์มักมองและสังเกตไปในจุดที่สะดุดตาและดูแตกต่างอยู่เสมอ สมมติว่าพื้นที่
ปกตินั้นเป็นตึกสิ่งก่อสร้างโดยทั่วไปแต่เมื่อมีป้ายที่มีความแตกต่างคนก็มักจะต้องเบนไปมองอย่างช่วยไม่ได้ ยิ่งถ้ามีข้อความหรือ
รูปภาพที่น่าสนใจแล้วยิ่งมีศักยภาพ ข้อสอง ด้านการเข้าถึงประชาชนจำนวน หากเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกัน เช่น ใบปลิว แผ่นพับ
ซึ่งมีจำนวนพื้นที่จำกัดและการเข้าถึงโดยเจาะจงสังคมที่เป็นเป้าหมาย การใช้ป้ายไวนิลจะเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดจำนวนและผู้คนหลากหลาย
ประเภทไม่จำกัดวงการมากกว่า และสุดท้ายข้อสาม ด้านราคา สำหรับสื่อโฆษณาแบบเน้นการเข้าถึงในวงกว้างอย่าง สื่อโทรทัศน์ วิทยุ
นั้นมีรายการจ่ายในการผลิตที่สูงมากเมื่อเทียบป้ายราคาถูกกว่า
 การจัดประเภทป้ายโฆษณาสามารถแบ่งได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านพื้นที่ใช้งาน เช่น ป้ายใช้ภายใน ภายนอกอาคาร เป็นต้น
หรือ ด้านวัสดุแผ่นป้ายรับทำป้าย เช่น ป้ายไวนิล ป้ายโลหะ ป้ายหลอดไฟ ป้ายอิงค์เจ็ทแบบกระดาษ เป็นต้น แต่ที่นี้จะแบ่งตามขนาด
ของป้ายซึ่งจะเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท
1.ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด คือ ป้ายที่มีขนาดใหญ่ที่เห็นตามถนน บนทางด่วน ซึ่งต้องสามารถการสังเกตเห็นได้ง่าย แม้ในขณะนั่งรถที่วิ่งด้วยความเร็ว
ป้ายโฆษณาชนิดนี้จะไม่เน้นในการแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์แต่จะเน้นในด้านสร้างกระแสความรู้จักมากกว่า
2.ป้ายคัตเอาท์ เป็นป้ายโฆษณาที่จะเน้นในอยู่ระดับสายตามีขนาดใหญ่พอประมาณเพื่อให้ง่ายในการสังเกตในการเดินผ่านไปมา โดยมักจะมี
วัตถุประสงค์ในการดึงดูดความสนใจ ชักจูงในสนใจผลิตภัณฑ์ เช่น โปรโมชั่น แนะนำร้าน เป็นต้น
3.ป้ายโปสเตอร์ เป็นป้ายโฆษณาดึงดูดที่มีขนาดใหญ่แต่ไม่มากเท่าคัตเอาท์ซึ่งเป็นตามพื้นที่ต่างๆ ที่จะเน้นสถานที่คนมักจะยืน
รอหรือมีเวลาในการอ่านมาก เช่น ตามป้ายรถเมล์ ใต้อาคาร ห้องอาหาร เป็นต้น
 ป้ายโฆษณานั้นจะได้ผลต้องมีสิ่งที่ควรคำนึงไว้เป็นองค์ประกอบ คือ
1.การออกแบบและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เนื้อหาและรูปภาพต้องเข้าใจง่าย ชัดเจนไม่ซับซ้อน คนดูเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อได้ชัดเจน
2.ขนาด ที่ควรกับเนื้อหากับตำแหน่งที่ต้องใช้ติด สมมติถ้าติดป้ายโฆษณาขนาดเล็กบนทางตึกสูงก็ไม่เหมาะสม
3.พื้นที่ในการใช้งาน แม้ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หากติดผิดตำแหน่งอาจจะมีประสิทธิภาพไม่เท่าป้ายขนาดเล็กที่เป็นป้ายโฆษณาราคาถูกหากในตำแหน่งที่ใช่ก็ได้
4.วัสดุที่เลือกใช้ คุณภาพของวัสดุมีผลอย่างมากในด้านอายุการใช้งาน เพราะป้ายโฆษณาไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง บางครั้งติดไว้นานมากเป็นเดือน
หากใช้วัสดุไม่แม่นยำแล้วก็จะทำให้งานโฆษณาเสียหายได้ อย่างเช่น งานที่ใช้ภายนอกต้องทนทานกับสภาพแวดล้อม แสงแดด ฝน ควรจะเป็น
วัสดุที่ต้องคงทนเป็นหลัก หากเป็นภายในอาคารป้ายสติ๊กเกอร์ ป้ายอิงค์เจ็ทก็นับว่าเพียงพอ
ประจุบันการทำแผ่นป้ายรับทำป้ายโฆษณานั้นไม่ได้มีสนนราคาแพงมากเท่าในอดีตเพราะมีเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนามากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็ก
สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย และทั้งนั้นป้ายโฆษณาราคาถูกไม่ได้ความว่าป้ายไม่มีคุณภาพ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในหลายๆด้านเป็นสำคัญ
ไวนิล[/b]-ป้ายอิงค์เจ็ท-inkjet]

ขอบคุณบทความจาก : http://www.pimde.com/category/2/ป้ายไวนิล-ป้ายอิงค์เจ็ท-inkjet

Tags : ไวนิล
 

loading...