Quick Login


Author Topic: พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  (Read 1618 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline foxman035

 • นักโพสหน้าใหม่
 • Posts: 38
 • คะแนนรวม: 40
         ถึงแม้อัลเบิร์ต ไอสไตล์ ได้จากโลกนี้ไปโดยที่เขายังไม่สามารถค้นพบตำตอบตามที่เขากำลังต้องการก็ตาม แต่ไอสไตล์ได้ทิ้งคำพูดที่เป็นปริศนาที่สำคัญมากให้กับมนุษยชาติ ในช่วงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเขา อัลเบิร์ตได้เริ่มสงสัยแล้วว่า พระพุทธศาสนา อาจจะเป็นศาสนาที่ให้คำตอบต่อคำถามที่เขากำลังพยายามค้นหา ในช่วง 1 ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้น มหาวิทยาลัยปรินซ์ตัน ได้ตีพิมพ์งานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาชื่อเรื่อง " The Human Side " ซึ่งนักฟิสิกส์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลผู้นี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายให้เป็นปริศนาแห่งโลกอนาคตว่า

          The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity.  Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism. (Albert Einstein)           "ศาสนาในอนาคต จะต้องเป็นศาสนาสากล ศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตน และควรจะเว้นคำสอนแบบสิทธันต์ (คือเป็นแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียว) และแบบเทววิทยา(คือพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่) ศาสนานั้น เมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจ จึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนา ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวง คือ ทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมาย พระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้....ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้อง การทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบัน ศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนา"อ่านบทความนี้แบบเต็มรูปแบบได้ที่   http://do-dhamma.blogspot.com/2011/07/blog-post_3038.html
Offline AraizA

 • นักโพสมืออาชีพ
 • ****
 • Posts: 610
 • คะแนนรวม: 0
 • โว๊ะโฮ๊ะๆๆๆ
ลองศึกษาพุทธศาสนา ดูครับ ลองปฎิบัติ ลองลงลึก ไม่ต้องเฉพาะนิกายไหนนะ เอารวมๆๆกัน
จะพบ ว่าลึกๆๆแล้วศาสนามีจิตวิทยานำสมัยมากกว่าของปปัจจุบันอีกในเนื้อแท้ของธรรมะ

  ผมไม่ใช่พระเพราะผมรู้ว่าเป็นพระไม่ใช่วิถีทางผมกฎมากก็ไม่ดีคนหมู่มากก็ไม่ดี สู้ศึกษาเอาเอง
วิมุติเอง^^

Offline spsgspsg126

 • นักโพสฝึกหัด
 • *
 • Posts: 77
 • คะแนนรวม: 167

 

loading...