Quick Login


Author Topic: ตำราวิธีช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเยอะและแก้ปัญหาต่างๆ !!  (Read 2513 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline biggof

 • นักโพสมืออาชีพ
 • ****
 • Posts: 692
 • คะแนนรวม: 252
        ตำราวิธีช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเยอะและแก้ปัญหาต่างๆ !!

ตำรานี้สามารถนำเอาไปใช้ได้ทุกๆคน ผมเผยแพร่เป็นธรรมทาน ผมได้มาจากท่านผู้หนึ่งที่เก่งทางด้านกสินไฟมากท่านได้ตำราอันนี้มาจากพระภิกษุในสมาธิ ตำรานี้สามารถนำเอามาช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ได้ผลชงัดมาหลายรายแล้ว สามารถช่วยให้คนหลายๆคนให้ลืมตาอ้าปากได้มามากต่อมากแล้วครับ สำหรับท่านที่ต้องการ ท่านต้องสาบานว่าจะถือศีล 5 ให้ได้เด็ดขาด เพราะถ้าท่านไม่ถือศีล 5 ตำราอันนี้จะไม่มีผลอะไรกับท่านเลยครับ แล้วก็อย่าเสียสัจจะ อย่าหาว่าผมไม่เตือนในสัจจะบารมีน๊ัะครับ

              วิธีก็คือ

          1.ให้นึกถึงอธิษฐานจิตถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ก่อน

          2.แล้วให้สวดอิติปิโสทั้ง 3 บทให้จบ

          3.แล้วก็ให้สวดบท พาหุงมหากาทั้งบท

          4.แล้วให้ท่านตั้งเครื่องพิธี คือให้จุดเทียน 9 เล่มๆละ 1 บาท (น้ำหนัก) โดย 5 เล่มแรกให้ใช้เทียนสีแดง ส่วน 4 เล่มหลัง ให้ใช้เทียนสีขาวให้จุดอธิษฐานจิตโดยให้ใช้ บายศรีปากชาม 1คู่ ขึ้นถวาย ต่อหน้าหิ้งพระ
แล้วให้สวดพระคาถาพระเจ้าเปิดโลก

" (นะโม 3 จบ) อิติปิโส โลกะนาถัง พุทธังบังเกิด ธัมมังบังเกิด สังฆังบังเกิด
พระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถา อิติปิอะระหัง โมเปิดไว้ให้เห็น ยะที่สุด"

แล้วให้อธิษฐานจิตว่า

" สิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคปัญหาทั้งปวง ที่เป็นมารทั้งปวง ที่เกิดขึ้นในชื่อ - นามสกุล เลขบ้าน ทะเบียนรถต่างๆ ขอให้พระเจ้าเปิดโลก เปิดทาง เปิดทิศ เปิดสติ เปิดปัญญาให้กับตัวข้าพเจ้า ด้วยเทอญ "

(จะทำให้มีโชคมีลาภใหญ่ และส่งเสริมบารมี ชีวิตเจริญรุ่งเรืองครับ)

ตำราอันนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้สินเยอะ และไม่รู้จะทำยังไง ไม่ทางออกและอยากจะปลดหนี้ลืมตาอาปากได้ก็ให้ทำตามที่ผมบอกน๊ะครับ แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมาก และให้ตั้งใจระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเพียงอย่างเดียว และพยายามถือศีล 5 ให้ได้
สุดท้ายผมขอให้พวกคุณพบหนทางในการแก้ไขปัญหา และ เจริญรุงเรืองสืบไป ตราบเท่าที่คุณยังถือ ศีล 5 และลืมตาอ้าปากได้ครับ

เหตุที่ผมเอามาโพสต์ในห้องนี้ก็เพราะ คนส่วนมากมีความทุกข์ เค้าก็จะเข้ามาห้องนี้กัน ผมเห็นว่ามีประโยชน์ สามารถช่วยคนไ้ด้ ผมก็เลยมาโพส์ที่นี่ ขอความกรุณาเห็นใจคนหลายๆคนที่เค้ามีปัญหาด้วยน๊ะครับ


                 ขอสาธุ ยกเคดิตให้คุณ kim9 พลังจิตครับ
Offline biggof

 • นักโพสมืออาชีพ
 • ****
 • Posts: 692
 • คะแนนรวม: 252
ถ้าไม่อยู่ในศีล สวดมนต์ไห้วพระ นั่งสมาธิ เป็นประจำ ทำไปก็ไรผล

Offline จร

 • นักโพสขาประจำ
 • ***
 • Posts: 272
 • คะแนนรวม: 0
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆนะครับ

Offline หลิม33

 • นักโพสหน้าใหม่
 • Posts: 23
 • คะแนนรวม: 0

Offline titi

 • นักโพสมือทอง
 • *
 • Posts: 2763
 • คะแนนรวม: -9

Offline HaRd_FuCkSsS

 • นักโพสมืออาชีพ
 • ****
 • Posts: 859
 • คะแนนรวม: -5
ถ้าไม่อยู่ในศีล สวดมนต์ไห้วพระ นั่งสมาธิ เป็นประจำ ทำไปก็ไรผล

เห็นด้วยครับ พระท่านก็ช่วยเรไม่ได้หรอก ถ้าเราไม่อยู่ในศีลในธรรม

Offline zipzap

 • นักโพสคุมซอย
 • *
 • Posts: 1906
 • คะแนนรวม: 0

Offline zipzap

 • นักโพสคุมซอย
 • *
 • Posts: 1906
 • คะแนนรวม: 0

 

loading...