Quick Login


Author Topic: คำขอขมาและอธิษฐานจิต  (Read 1352 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sunday9212

 • นักโพสมืออาชีพ
 • ****
 • Posts: 838
 • คะแนนรวม: 49
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
« on: February 20, 2013, 01:50:00 PM »
                                  คำขอขมาและอธิษฐานจิต
                                                 (สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน) 
                  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
           สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  อุกาสะ  ทะวารัตตะเยนะ  กะตัง                                สัพพัง อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

        หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา  ครูบาอาจารย์   พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ
     ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก  ที่ชอบ  ที่ควร    ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ
     ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม   ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรม  ขอข้าพเจ้าให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย หายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย หายอุบาทว์ เสนียดจัญไร อันตรายทั้งหลายจงเสื่อมไป สิ้นไป สูญไป หายไป ข้าพเจ้าจะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา ทุกประการ

                                                                      นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
Offline amanderok

 • นักโพสขาประจำ
 • ***
 • Posts: 470
 • คะแนนรวม: 8
Re: คำขอขมาและอธิษฐานจิต
« Reply #1 on: February 26, 2013, 07:51:42 PM »
ขอบคุณครับท่าน  +
ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

Offline home468

 • นักโพสมืออาชีพ
 • ****
 • Posts: 910
 • คะแนนรวม: 0
Re: คำขอขมาและอธิษฐานจิต
« Reply #2 on: March 03, 2013, 10:06:47 AM »
ขอบคุณครับท่าน  +
ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

Offline zipzap

 • นักโพสคุมซอย
 • *
 • Posts: 1906
 • คะแนนรวม: 0
Re: คำขอขมาและอธิษฐานจิต
« Reply #3 on: October 11, 2014, 10:58:28 PM »
ขอบคุณครับ

Offline zipzap

 • นักโพสคุมซอย
 • *
 • Posts: 1906
 • คะแนนรวม: 0
Re: คำขอขมาและอธิษฐานจิต
« Reply #4 on: November 10, 2015, 01:45:59 PM »
ขอบคุณครับ

Offline zipzap

 • นักโพสคุมซอย
 • *
 • Posts: 1906
 • คะแนนรวม: 0
Re: คำขอขมาและอธิษฐานจิต
« Reply #5 on: October 20, 2016, 05:00:48 PM »
ขอบคุณครับ

 

loading...