Quick Login


Author Topic: บริษัทบริการรถเช่าเชียงใหม่ ไม่แพง  (Read 334 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline webdevgeek

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 15
  • คะแนนรวม: 0
บริษัทบริการรถเช่าเชียงใหม่ ไม่แพง หากคุณเป็นคนที่ต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับรถเช่าเชียงใหม่เรียนรู้อย่างละเอียดได้จากเนื้อหานี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของท้องถิ่น ครอบคลุมเนื้อที่ราวๆ 20,107 Table กิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของบ้านเมือง และมีประชากร 1,655,642 คน มากเป็นลำดับ 5 ของท้องถิ่น ในปริมาณนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน รองจากกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับตามเลขหมายที่ 25 ของจังหวัด และลำดับที่ 878 ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นอำเภอทันสมัยที่สุดของไทย อนึ่ง ราวปลายเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2555 สภาองค์การจัดการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เสนอโครงการจัดตั้งอำเภอนันทบุรีเฉลิมพระเกียรติ ต่อกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันนานมาก เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มีภาษาล้านนา (คำเมือง) เป็น Language ท้องถิ่น มีความโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี Culture และมีแหล่งเดินทางสถิติมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครคิดค้น และกำลังไตร่ตรองสมัครเข้าเป็นนครสร้างสรรค์ของยูเนสโก

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อ Appear ในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" พัฒนาขึ้นในปี ปีพุทธศักราช 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี พ.ศ. 2539

ในอดีตเชียงใหม่มีสภาพเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยพระราชาราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839-2101) กระทั่งในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ด้านในการปกครองของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทำสมรภูมิเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ให้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสถานภาพประเทศราชของกรุงรัตนโกสินร์ และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) ซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่"

ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองบ้านเมืองราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงยุคสมัยนี้

color>การคมนาคม[/color]
รถสองแถวที่รู้จักกันใน Name รถแดง

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางเดินคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และหนทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อข้างในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดเหมือนกันและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความง่าย
ทางรถเช่าเชียงใหม่

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายทวีปเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ผ่านจังหวัดลำปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางในตัวจังหวัด

การคมนาคมขนส่งทางเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูกของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ มีความง่ายดาย เพราะมีทางเดินคมนาคมเชื่อม Contact กัน การเดินทางโดยรถยนต์ระหว่างจังหวัดกับอำเภอ ระยะทางที่ไกลที่สุดคือ อำเภออมก๋อย ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ระยะทางที่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอสันทราย 11 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 23 นาที โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อำเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากใกล้ไปไกล

สำหรับการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน เพื่อระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และประมาณ พ.ศ. 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ใน Service ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมี Yellow -น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วน Red -เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งข้างในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวั

ภาพตัวอย่างบริษัทบริการรถเช่าเชียงใหม่ ไม่แพง


บริษัทรถเช่าเชียงใหม่ รถกระบะสี่ประตู
อ้างอิงจาก: รถเช่าเชียงใหม่
คำที่มีความหมายเดียวกัน: รถเช่าเชียงใหม่
Quote from: รถเช่าเชียงใหม่
ให้บริการรถเช่าเชียงใหม่ รถกระบะ
กลุ่มของเว็บ: รถเช่า
ผู้ที่ประกาศ: ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่
หน้าแรกของเว็บไซต์: http://www.ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่.com
หน้าสินค้าและบริการ: www.ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่.com/บริการ-รถเช่าเชียงใหม่
หน้าติดต่อสอบถาม: www.ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่.com/ติดต่อ-รถเช่าเชียงใหม่
Site: ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่
Name: ภูพิงค์รถเช่า
Phone Number: 095-679-0558, 091-853-6525
Email-Address: phupingcarrent@gmail.com
Address: 205 ถ.วงแหวนรอบสอง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
About Us: บริการรถเช่าเชียงใหม่
 

loading...