Quick Login


Author Topic: ผลที่ดีของรับสร้างบ้าน โดย บริการ Conventure สร้างบ้าน ราคาไม่แพง  (Read 527 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline naszaza

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 23
  • คะแนนรวม: 0
งานวิชาการรับสร้างบ้าน by บริษัท คอนเวนเจอร์ บริษัทรับสร้างบ้าน ออกแบบสวยล้ำสมัย เริ่มต้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับรับสร้างบ้านทำความเข้าใจได้จากบทความนี้ ธุรกิจ คอนเวนเจอร์ Limit เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราชที่ 2538 โดยการรวมตัวของสหายรักวิศวกรสามคนที่มีความชำนิชำนาญด้านการดีไซน์ และควบคุมงานก่อสร้างบ้านนานแสนนานกว่า 30 ปี โดยทั้งสามผู้ก่อตั้งมีความมุ่งมั่นที่จะทำกิจการรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพสำหรับผู้อ่านในราคาย่อมเยา เพื่อให้ประชาชนไทยมีความสุขกับบ้านออกแบบสวย อยู่สบาย คุณภาพคุ้มค่า

คอนเวนเจอร์รู้แจ้งว่าบ้านมีขาดไม่ได้มากเพียงไร จึงให้ความใส่ใจใน Detail งานดีไซน์และการก่อตั้ง พร้อมพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุปลูกสร้างที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง แข็งแรงได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าจะได้อยู่บ้านที่มีความงดงาม Strong เหมาะเจาะกับประโยชน์ใช้สอย และที่ละเลยไม่ได้คุ้มค่ากับเงินออมที่สะสมมานาน

คอนเวนเจอร์มี Team Work มืองานการ ความชำนิชำนาญสูงที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้านอย่างใกล้ชิดไม่ห่างกันทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ งานก่อสร้าง จนถึงการรับส่งมอบงาน โดยเริ่มต้นจากทีม Architect ที่จะเป็นผู้ให้คำช่วยกันคิดเกี่ยวกับการสำรวจทำเลที่ตั้ง ทิศทางแสงแดดและลม การวางเขตใช้สอย รูปแบบบ้าน ไปจนถึงงบราวๆ

นอกจากนี้ เรายังมีทีมงานที่คอยจัดการเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้าง การขออนุญาตติดตั้งสาธารณูปโภคทั้งประปาและไฟฟ้า เลขที่บ้าน รวมถึงการขอกู้เงินจากองกรณ์ Finance ระหว่างการก่อสร้างเราเลือกใช้แต่ Team Work ช่างฝีมือความสามารถสูง ซึ่งอยู่ด้านในการเอาใจใส่บังคับงานของวิศวกรอย่างเป็นระบบและใกล้ชิดสนิทกันทุกวิธีการ

คอนเวนเจอร์เป็นสถานประกอบการรับสร้างบ้าน Quality ออกแบบสวย ราคาย่อมเยาที่ให้ Service ในเขตกรุงเทพและจังหวัดระหม้ายคล้ายคลึง มั่นอกมั่นใจได้กับเพื่อนร่วมงานมืองานการประสบการณ์เนิ่นนาน ที่พร้อมให้ Service ครบวงจร และดูแลให้คำช่วยกันคิดอย่างชิดใกล้ ตลอดทุกกระบวนการการสร้างบ้าน คอนเวนเจอร์เป็นสมาชิกสามัญสมาคมกิจการรับสร้างบ้าน และมีผลจากการทำงานสร้างบ้านมากกว่า 500 หลัง

Attribute ที่ดินปลูกสร้างบ้าน

1.ที่ดินที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าให้บริษัทฯ ทำการปลูกสร้าง จะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือบริเวณปริมณฑล
2. Customer ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ให้ทำการปลูกสร้างโดยครบถ้วน หรือต้องเป็นผู้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้สถานประกอบการฯสามารถดำเนินกิจกรรมปลูกสร้างได้ และที่ดินจะต้องไม่มีภาระผูกพัน ติดจำนอง หรือ Sell ฝากกับบุคคลอื่น
3. Customer ต้องทำการถมที่ดิน และปรับระดับให้เรียบร้อย ก่อนที่ธุรกิจฯ จะเข้าไปดำเนินโครงการก่อตั้ง
4.ต้องมีทางเข้า Convenience ต่อการจัดส่งสิ่งของวัสดุก่อตั้งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ และจะต้องมีสายเมนไฟฟ้า และน้ำประปาผ่านหน้าที่ดิน
5.หากที่ดินอยู่ในแผนหรือเค้าโครงตามที่กะหรือกำหนดไว้จัดสรร ซึ่งมีค่าผ่านทาง ค่า Insurance ความเสียหาย หรือไม่สามารถให้พนักงานพักอาศัยในกิจการที่กำหนดจะทำ Customer ต้องเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมขอยอมรับในเงื่อนไข และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมยอด

การจองแบบบ้านและเซ็นสัญญา

1.เมื่อเลือกแบบบ้านที่ต้องการและตกลงให้ธุรกิจฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง สร้างบ้าน ผู้ซื้อสินค้าต้อง Payment เพื่อเป็นการจองแบบบ้านเป็นยอดรวมเงิน 50,000 บาท และเตรียม Document พร้อมเซ็นรับรองสำเนาจากต้นฉบับถูกต้อง ในวันจอง ด้วยเหตุนี้
 Document ที่จะต้องเตรียมมาในวันจอง
- คัดลอกบัตรประจำตัวประชาชนพลเมืองดี บัตรเจ้าพนักงานหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ ยอดรวม 4 ชุด
- คัดลอกจากต้นฉบับทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
- คัดลอกโฉนดที่ดินสัดส่วนเท่าจริง ยอดรวม 4 ชุด
(เอกสารทุกใบ จะต้องมีลายเซ็นยืนยันคัดลอกจากต้นฉบับถูกต้อง)
2.ธุรกิจฯ จะดำเนินโครงการสำรวจที่ดินอย่างพิถีพิถัน เพื่อสำรวจที่ซึ่งเป็นที่ตั้งเข้า-ออกว่าคับแคบหรือไม่ Size ที่ดินเพียงพอของที่พักพนักงาน และที่กองวัสดุก่อตั้งหรือไม่ หากการตรวจสอบ Summary ว่ามีอุปสรรคดังกล่าว สถานประกอบการฯจะคิดราคาเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายแบบไม่ยากของเนื้องานที่เพิ่มขึ้น
3.หลังจากปรับเปลี่ยนแบบบ้านจนเป็นที่พอใจเกินที่คาดหวัง ผู้ใช้บริการจะต้องมาเซ็นสัญญาข้างในระยะ Time 30 วัน เพื่อที่ธุรกิจฯ จะได้เริ่มงานยื่นแบบขออนุมัติปลูกสร้าง ขอมิเตอร์ประปา และไฟฟ้าชั่วคราว และเริ่มทำการก่อสร้างต่อไป
4.บริษัทฯ จะเป็นผู้เริ่มงานขอยอมรับในเงื่อนไขปลูกสร้างและขอเลขที่บ้าน โดยไม่คิดค่าดำเนินกิจกรรมใดๆ เพราะเหตุนี้ ธุรกิจจะเริ่มงานติดตั้งประปาและไฟฟ้าชั่วคราวในขณะก่อตั้งให้ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการจะต้องชำระในวันที่สร้างบ้านเสร็จ ตามปริมาณเช่นนี้

ค่าประกันและติดตั้งประปา (นครหลวง) 7,555 บาท
ค่าประกันและติดตั้งไฟฟ้า (นครหลวง)
- Size มิเตอร์ 15 แอมป์ (2 สาย) 6,550 บาท
- ขนาดมิเตอร์ 30 แอมป์ (2 สาย) 13,650 บาท

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมข้างต้นคิดตามอาณาเขตที่มีท่อเมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดินเท่านั้น ซึ่งราคานี้อาจมีการปรับปรุง หากพื้นที่ไม่เป็นตามที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับการวัดค่าของเจ้าหน้าที่

* ค่าธรรมเนียมในการขอประปาและไฟฟ้าข้างต้น เป็นการอ้างอิงจากการประปาและไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น หากเป็นเคสของการประปาและไฟฟ้าภูมิภาคราคาจะปรับปรุงตามที่เจ้าหน้าที่จะประเมิน

การจ่ายหนี้ค่าก่อตั้ง

งวดที่ 1. ชำระ 15% ของราคาบ้าน ในวันทำสัญญารับสร้างบ้าน

งวดที่ 2. ชำระ 20% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงานตอกเสาเข็ม ฐานราก คานคอดิน

งวดที่ 3. ชำระ 20% ของราคาบ้าน เมื่อเสร็จงา

รูปภาพประกอบรับสร้างบ้าน โดย บริการ Conventure สร้างบ้าน ราคาไม่แพง


รับสร้างบ้าน โดย บริษัท Conventure แบบบ้านสวย แบบบ้านได้มาตรฐาน
อ้างอิงจาก: รับสร้างบ้าน
Keyword: รับสร้างบ้าน
Quote from: รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน โดย บริการ Conventure สร้างบ้าน ราคาไม่แพง
Web Categorty: รับสร้างบ้าน
ประชาสัมพันธ์โดย: conventure
Main Page: http://www.conventure.co.th
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.conventure.co.th/services.html
ติดต่อเรา: http://www.conventure.co.th/branch.html
บล็อก: conventure
ชื่อ: Conventure Co.,Ltd.
หมายเลขโทรศัพท์: 02 372 2000
เมล์: thitiya-ka@hotmail.com
ที่อยู่: 58/17 ศูนย์การค้าพรีเมียร์สัมมากร ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพ 10240
ประเภทกิจการ: รับสร้างบ้านสวยบนที่ดินของคุณ พร้อมให้บริการครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ
 

loading...