Quick Login


Author Topic: [VDO ให้ความรู้] 5 สิ่งมีชีวิตที่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่อาจจะยังคงมีอยู่  (Read 394 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sykness

 • นักโพสฝึกหัด
 • *
 • Posts: 73
 • คะแนนรวม: 63
  • หาเงินออนไลน์ แค่คลิกก็ได้เงิน
5 สิ่งมีชีวิตที่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว... แต่อาจจะยังคงมีอยู่
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เชื่อกัน­ว่าสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว
แต่ยังมีร่องรอยบางอย่างที่อีกหลายๆคนยังเ­ชื่อว่าพวมัน "ยังคงมีอยู่บนโลก"
Offline sykness

 • นักโพสฝึกหัด
 • *
 • Posts: 73
 • คะแนนรวม: 63
  • หาเงินออนไลน์ แค่คลิกก็ได้เงิน

 

loading...