Quick Login


Author Topic: สาหร่ายเกลียวทองเบส  (Read 31 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nancy1

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 39
  • คะแนนรวม: 0
สาหร่ายเกลียวทองเบส
« on: June 13, 2018, 01:54:44 AM »
สาหร่ายเกลียวทองเบส
สาหร่ายเบส
สาหร่ายเกลียวทอง Best แหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพสูง สาเหตุสำคัญทำไมเราจึงพบผู้ป่วยด้วยโรคตับมากขึ้นนั้น เกิดจากการติดเชื้อไวรัสจากการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การทานยารักษาโรคเป็นระยะเวลานาน พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของความพิการของตับ มีรายงานว่า 40% ของความพิการของตับนั้น มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้ยารักษาโรคเป็นระยะเวลานาน
     พาเธค(Pateck) ได้ตีพิมพ์ผลการรักษาโรคตับแข็งโดยการใช้สารอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง ทั้งนี้เพราะมองเห็นว่าพลังงานที่จะทำให้เซลล์ของตับกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ นั้นต้องใช้ปริมาณสารอาหารจำพวกโปรตีนมากกว่าปกติหลายเท่า จึงจะทำให้ระบบการทำงานของตับกลับคืนสู้ภาวะปกติได้
      สาหร่ายเกลียวทอง Best จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะเป็นอาหารเสริมในอุดมคติ เหตุผลสำคัญก็คือ สาหร่ายเกลียวทอง Best มีปริมาณโปรตีนมากถึง ุ69.5 % โดยน้ำหนักแห้ง และมีอัตราการดูดซึมที่ดีเยี่ยมถึง 95.1% ทั้งนี้เพราะสาหร่ายเกลียวทอง ฺBest เป็นสาหร่ายหลายเซลล์ที่มีผนังเซลล์บางทำให้สามารถถูกดูดซึมได้ง่าย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคตับ
สาหร่ายเกลียวทอง คือ สาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina) สายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องจากสถาบันและองค์กรสากลระดับโลก ให้เป็นราชันย์แห่งสาหร่ายที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดในโลกและเป็น อาหารแห่งอนาคต

โทร.081-9140148
 

loading...