Quick Login


Author Topic: ติวสอบระบบหายใจและขับถ่าย  (Read 218 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sanatoru5417

  • นักโพสขาประจำ
  • ***
  • Posts: 277
  • คะแนนรวม: 443


ร่างกายมนุษย์มีกลไกต่าง ๆ คล้ายเครื่องยนต์ ร่างกายต้องใช้พลังงาน การเผาผลาญพลังงานจะเกิด ของเสีย ของเสียที่ร่างกายต้องกำจัดออกไปมีอยู่ 2 ประเภท 1. สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย 2. สารที่มีปริมาณมากเกินความต้องการ ระบบการขับถ่าย เป็นระบบที่ร่างกายขับถ่ายของเสียออกไป ของเสียในรูปแก๊สคือลมหายใจ ของเหลวคือเหงื่อและปัสสาวะ ของเสียในรูปของแข็งคืออุจจาระ

ติวสอบชีวะเตรียมอุดมระบบหายใจและขับถ่าย
 

loading...