Quick Login


Author Topic: อสังหาริมทรัพย์ T15  (Read 9 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bmKamBungX

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 2957
  • คะแนนรวม: 0
อสังหาริมทรัพย์ T15
« on: September 14, 2018, 01:31:04 AM »
หนังสือ เป็นสื่อที่สะสมของข้อมูล จำพวกตัวหนังสือ รวมทั้ง รูปภาพ ที่ลงในแผ่นกระดาษหรืออุปกรณ์ประเภทอื่น รวมทั้งรวมเข้าด้วยกัน ด้วยแนวทาง เย็บเล่ม หรือ ทากาว เข้าด้วยกันที่รอบๆขอบด้านใดด้านหนึ่ง
โดยมีขนาดต่างๆกัน แต่ว่าชอบไม่ทำใหญ่มากยิ่งกว่าการจับแล้วก็เปิดอ่านสบาย หนังสือชอบเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล วิชาความรู้ วรรณกรรม ต่างๆสำหรับหนังสือในแบบอย่างที่เก็บในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ก (e-book) เปิดเอเย่น

การจัดพิมพ์ตามมาตรฐานจะมีเลขหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) เพื่อจะกำหนดประเทศรวมทั้งสถานที่พิมพ์
 

loading...