Quick Login


Author Topic: อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำนักงาน  (Read 15 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bmKamBungX

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 2957
  • คะแนนรวม: 0
บทความนี้เกี่ยวกับสถานที่ สำหรับซอฟต์แวร์ ดูที่ โปรแกรมสำนักงาน

สำนักงานแห่งหนึ่ง    สมัครเอเย่นsbo

สำนักงาน, ที่ทำการ หรือ ออฟฟิศ [1] โดยทั่วไปหมายถึงห้องหรือพื้นที่อื่นที่ผู้คนทำงาน (ซึ่งเรียกว่าพนักงาน เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่) และอาจแสดงถึงตำแหน่งภายในองค์การอันมีกิจเฉพาะที่ต้องทำในสำนักงาน บรรษัทหรือองค์การต่าง ๆ มักมีสำนักงานเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดอยู่ในสถานที่ตั้งทางการ สำนักงานอาจมีขนาดตั้งแต่โต๊ะเก้าอี้ตัวเล็ก ๆ ภายในบ้าน ห้องสำนักงานห้องหนึ่ง ไปจนถึงทั้งชั้นของอาคาร หรือแม้แต่อาคารทั้งหมดอุทิศให้กับองค์การเดียว สำนักงานหนึ่งอาจแบ่งด้วยผนังกั้นเป็นพื้นที่ทำงานสำหรับแต่ละแผนก ทีมงาน หรือปัจเจกบุคคล    สมัครเอเย่นsbo
 

loading...