Quick Login


Author Topic: กล้องถ่ายรูป  (Read 8 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bmKamBungX

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 2957
  • คะแนนรวม: 0
กล้องถ่ายรูป
« on: September 14, 2018, 05:50:29 PM »
กล้องถ่ายรูป หรือ กล้องถ่ายสำหรับรูป เป็นเสมือนกล่องทึบแสง ปฏิบัติภารกิจรับแสงสว่างในจำนวนที่สมควรเพื่อใช้สำหรับในการสร้างภาพ กลไกแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของกล้องถ่ายภาพดำเนินงานเกี่ยวข้องกันสำหรับในการที่จะควบคุมจำนวนแสงสว่างไปยังหน่วยรับภาพอย่างแม่นยำถูกต้อง ทั้งยังควบคุมความแหลมคมชัดของภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับการบันทึกภาพ     ufabet
ความหมายของการถ่ายรูป มี 2 หัวข้อ เป็น
1. เชิงวิทยาศาสตร์ คือ วิธีการทำปฏิกิริยาระหว่างอุปกรณ์ไวแสงสว่างกับแสงสว่าง
2. เชิงศิลป์ คือ การวาดภาพด้วยแสงสว่างและก็เงาแล้วก็การผสมสีเพื่อถ่ายทอดความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ หรือทัศนคติ
สรุป : การถ่ายรูปหมายถึงการผลิตภาพเพื่อสื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ แล้วก็ทัศนคติ โดยใช้แนวทางการที่ปลดปล่อยให้แสงไฟสะท้อนมาจากวัตถุผ่านเข้าไปกระทบกับวัตถุไวแสงสว่าง แล้วหลังจากนั้นก็ให้นำวัตถุไวแสงสว่างไปผ่านแนวทางการสร้างภาพให้ปรากฏ
 

loading...