Quick Login


Author Topic: วังนครวัด  (Read 35 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jangna097narak

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 2974
  • คะแนนรวม: 0
วังนครวัด
« on: October 22, 2018, 02:37:49 PM »
พระราชวังนครวัด นครวัดสิ่งอัศจรรย์ของโลก ก่อสร้างในรัชสมัยของพระผู้เป็นเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศักราชที่ 17 (พุทธศักราช 1650 – 1693) จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างถวายแก่พระวิษณุเทวดาในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ รวมทั้งยังคงใช้เป็นราชป่าช้าเก็บพระศพของท่าน เพราะเหตุนี้มหาวังนครวัดก็เลยถูกทำให้หันไปทางทิศตะวันตก แตกต่างจากวังอื่นๆที่จะเบือนหน้าไปทางทิศตะวันออกเสียเป็นส่วนมาก อาณาเขมรโบราณนั้นได้รับอิทธิพลความเชื่อถือจากประเทศอินเดียผ่านมาทางด้านขวา ศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์นั้นเชิดชูกษัตริย์ว่าเป็นทวยเทพเทวดา เรียกว่า “ลัทธิเทวราชา” กษัตริย์เป็นผู้แทนของทวยเทพเทวดาในโลกมนุษย์ ซึ่งมีการสร้างเทวสถานมอบให้ แล้วก็มั่นใจว่าเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ววิญญาณจะประทับอยู่ที่พระราชวัง ซึ่งเป็นคติเทวราชาที่มั่นใจว่ากษัตริย์เป็นเทวเจ้าอวตารลงมา ด้วยความเลื่อมใสแบบนี้เอง ที่ทำให้กษัตริย์เขมรเมื่อขึ้นครองราชย์ ก็เลยตั้งใจสร้างวังตลอดรัชกาลของแต่ละท่าน เป็นศาสนสถานเครื่องหมายของระบบสุริยะจักรวาลตามคติฮินดูหรือความหมายก็คือศูนย์กลางของโลกและก็จักรวาลนั่นเอง พระผู้เป็นเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงครอบครองอาณาจักรเขมรระหว่างปี พุทธศักราช 1656 – 1693 รวม 37 ปี ข้างหลังสิ้นรัชกาลของท่าน กษัตริย์เขมรองค์ต่างๆที่ขึ้นครองราชย์ยังคงมีการก่อสร้างพระราชวัง แม้กระนั้นไม่มีวังใดเลยจะยิ่งใหญ่ไปกว่ามหาวังนครวัดที่นี้ พระราชวังนครวัดนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาคารบ้านเรือนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็เด่นยอดเยี่ยมในบรรดาพระราชวังเขมรทั้งผองแค่นั้น แต่ว่ายังเป็นเมืองในตัวของมันเองด้วย นั่งเป็นมีฐานะเป็นทั่วทั้งเมืองหลวง แล้วก็ศาสนสถานประจำรัชกาลของพระผู้เป็นเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ที่สร้างอุทิศแก่พระวิษณุ ส่วนนอกสุดของนครวัดกันด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ ยาว 1.5 กิโล กว้าง 1.3 กม. มีพื้นที่ทั้งปวงเกือบจะ 2 ตารางกิโลเมตร การวางแผนผังของวังที่ไม่เสมือนพระราชวังอื่น พินิจได้จากวัวปุระทางทิศตะวันตกของกำแพงนอกสุดจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและก็ใหญ่มากยิ่งกว่าวัวปุระอีก 3 ด้าน


ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร

บริษัท วอล์ค โลก จำกัด

www.walkloka.com
 

loading...