Quick Login


Author Topic: กล้องถ่ายรูป :FE  (Read 15 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bmKamBungX

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 2957
  • คะแนนรวม: 0
กล้องถ่ายรูป :FE
« on: October 22, 2018, 09:16:23 PM »
กล้องถ่ายรูป หรือ ufabet กล้องที่มีไว้สำหรับถ่ายภาพ เป็นราวกับกล่องทึบแสง ปฏิบัติหน้าที่รับแสงสว่างในจำนวนที่สมควรเพื่อใช้สำหรับในการสร้างภาพ กลไกรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆของกล้องถ่ายภาพปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกันสำหรับเพื่อการที่จะควบคุมจำนวนแสงสว่าง สมัครufabet ไปยังหน่วยรับภาพอย่างแม่นยำถูกต้อง ทั้งยังควบคุมความแหลมคมชัดของภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับการบันทึกภาพ
ความหมายของการถ่ายรูป มี 2 หัวข้อ เป็น
1. เชิงวิทยาศาสตร์ คือ แนวทางการทำปฏิกิริยาระหว่างสิ่งของไวแสงสว่างกับแสงสว่าง
2. เชิงศิลป์ หมายความว่า การวาดภาพด้วยแสงสว่างแล้วก็เงาแล้วก็การผสมสีเพื่อถ่ายทอดความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ หรือทัศนคติ
สรุป : การถ่ายรูป เป็น การผลิตภาพเพื่อสื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ แล้วก็ทัศนคติ โดยใช้แนวทางการที่ปลดปล่อยให้แสงไฟสะท้อนมาจากวัตถุผ่านเข้าไปกระทบกับวัตถุไวแสงสว่าง และหลังจากนั้นก็ค่อยนำวัตถุไวแสงสว่างไปผ่านกรรมวิธีการสร้างภาพให้ปรากฏ
 

loading...