Quick Login


Author Topic: การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งของเมืองไทย :na  (Read 10 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jangna097narak

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 2974
  • คะแนนรวม: 0
สมัคร ufabet การท่องเที่ยว หมายคือ การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกตื่นเต้นหรือเพื่อกล่าวโทษทราบ หน่วยงานการท่องเที่ยวของยูเอ็น กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวซึ่งก็คือการเดินทาง โดยระยะทางมากยิ่งกว่า 80 กม.จากบ้าน เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งของเมืองไทย   เว็บแทงบอล  ซึ่งนำรายได้จากสามัญชนคนประเทศไทย รวมทั้งฝรั่งไปสู่เมืองไทย

ที่ทำการสนับสนุนอุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (หน่วยงานมหาชน) (SIPA) มองเห็นถึงจุดสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแล้วก็สารสนเทศ (ICT) มาปรับปรุงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวให้เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ก็เลยได้ผลักดันโครงการนำร่องด้วยการผลิตรากฐานบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต กระตุ้นให้กรุ๊ปท่องเที่ยวด้วยกันบริการนักเดินทางผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในชื่อ "Tourism c-Commerce" หรือการค้าขายเชิงร่วมมือบนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขยายช่องทางเชิงพาณิชย์ที่ข่วยเพิ่มรายได้สู่หน่วยธุรกิจ

ชนิด

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทำการเกษตรยกตัวอย่างเช่น สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงรวมทั้งแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น การเดินทางไปในสถานที่เที่ยวที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรม ดังเช่นว่า การดูสถานที่ของเก่า โบราณสถาน พระราชวัง วัง วัด จารีต รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลในแต่ละช่วง

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็น การแบบการท่องเที่ยวที่ประสมประสานในสถานที่สำหรับท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆโดยมีกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพเป็นกิจกรรมสำคัยของการท่องเที่ยว อาทิเช่น การท่องเที่ยวสปา

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่นการเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกค้า หรือ ดูแลงานแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวในแคว้นนั้นๆราวๆ 1-2วัน
 

loading...