Quick Login


Author Topic: วัดแชกงหมิว  (Read 5 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jangna097narak

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 2974
  • คะแนนรวม: 0
วัดแชกงหมิว
« on: November 09, 2018, 08:36:04 AM »
วัดแชกงหมิว เป็นวัดเต๋าดั้งเดิมที่ทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเชอผู้ช่วยกำจัดโรคร้ายให้หมดไปจากชาทิน วัดแชกงหมิวที่มองเห็นในตอนนี้เป็นวัดใหม่ได้รับการปรับแก้ปัจจุบันในปีคริสต์ศักราช 1993 ในวัดมีกังหันทองแดงสำหรับหมุนเฉดหัวไล่โรคร้ายเพิ่มเข้ามา เป็นเครื่องหมายของสงฆ์ส่วนหลังเก่าที่สร้างเมื่อ 300 ปีกลาย ไม่เปิดให้คนสามัญเข้าชม โดยในวันที่ 3 ของเทศกาลวันตรุษจีน คนฮ่องกงนิยมมารวมตัวกันที่วัดแชกงหมิว เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ณ ที่ที่นี้
 

loading...