Quick Login


Author Topic: อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และ ทรัพย์สิน :FE  (Read 26 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jangna097narak

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 2974
  • คะแนนรวม: 0
อสังหาริมทรัพย์ แทงบอลเงินสด (อังกฤษ: immovable (คอมมอนลอว์); realty (ซีวิลลอว์)) ในทางข้อบังคับ เช่นที่ดิน รวมทั้งเงินอื่นที่ติดอยู่ที่ที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น อาทิเช่น ตึก บ้านเมือง

ถ้าหากจะมีการทำการจำหน่ายอสังหาริม พนันบอลออนไลน์ ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ตึก อาคารบ้านเรือน ในทางข้อบังคับกำหนดให้จำต้องทำความตกลงหนังสือ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างเช่นโฉนด หรือทะเบียนที่ดินเป็นเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นๆแบบนี้ก็เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ทีมีค่าสูงก็เลยจะต้องมีข้อบังคับควบคุมเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหา

อสังหาริมทรัพย์ หมายคือ ที่ดิน สมบัติพัสถานอันใกล้กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน และก็สิทธิทั้งหลายแหล่อันเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินด้วย จากนิยามดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บางทีอาจแบ่งอสังหาริมทรัพย์ออกได้ดังต่อไปนี้

1. ที่ดิน คือ พื้นดินทั่วๆไป และก็เทือกเขา ห้วย หนอง ลำคลอง สระ บาง สายธาร ทะเลสาบ เกาะแล้วก็ที่ชายทะเลด้วย

2. ทรัพย์สมบัติอันใกล้กับที่ดิน อาทิเช่น ไม้ยืนต้น ตึก โรงเรือน หรือ อาคารบ้านเรือนบนที่ดิน ตัวอย่างเช่น

บ้าน เป็น สิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ข้างหลังเดียวกระโดดๆและเรือนห้องครัว โรงรถ เรือนสาวใช้ด้วยถ้าเกิดมี และก็เป็นที่พักที่อาศัยของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือบ้านที่ปลูกอยู่หลายข้างหลังด้านในรอบๆรั้วเดียวกัน แล้วก็เป็นที่พักอาศัยของบุคคลภายในครอบครัวเดียวกัน

ทาวน์เฮาส์ เป็น อาคารที่ปลูกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป โดยมีฝาด้วยกันด้านหนึ่งหรือสองด้านขึ้นไปบางทีอาจเป็นชั้นเดี่ยวหรือหลายชั้นก็ได้ ตัวตึกอยู่ลึกเข้ามาจากริมทาง มีรอบๆพื้นที่ว่างหน้าบ้านบางทีอาจใช้เป็นที่จอดรถหรือทำประโยชน์อันอื่น
 

loading...