Quick Login


Author Topic: ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ :na  (Read 24 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jangna097narak

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 2974
  • คะแนนรวม: 0
เมนบอร์ด (Main Board)
เมนบอร์ดหรือแผ่นวงจรหลักที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (https://ufabet-group.com)]สมัครเอเย่นต์,ทางเข้าเอเย่นต์   การให้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆปฏิบัติงานได้นั้นจำต้องจัดตั้งหรือเชื่อมต่อสายกับเมนบอร์ด สำหรับซีพียูจำเป็นต้องจัดตั้งกับเมนบอร์ดถูกทำเพื่อใช้กับซีพียูต่างรุ่นต่างแบบ แล้วก็มีผู้สร้างหลายรายด้วยกับ ยกตัวอย่างเช่น ASUS, INTEL, GIGABYTE, CHAINTECH ฯลฯ
ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)
สมัครเอเย่นคาสิโน   ฮาร์ดดิสก์เป็นุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลโดยใช้แถบแม่เหล็กข้อมูลซึ่งบันทึกโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมปรับใช้ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ตลอดจนข้อมูล รูปภาพ รวมทั้งอื่นๆที่อยาก การบันทึกข้อมูลได้มากหรือน้อยขึ้นกับปริมาตรของฮาร์ดดิสก์ซึ่งมีหน่วยเป็น กิกะไบท์และก็เทระไบต์

การ์ดแสดงผลลัพธ์ (Display Card)
การ์ดแสดงผลลัพธ์หรือการ์ดหน้าจอ มีชื่อเรียกอีกอย่างเป็น VGA Card (Video Graphic Array) แม้เป็นการ์ดแบบใหม่สำหรับเกมเรียกว่า 3D Card ซึ่งเป็นการ์ดที่ช่วยทำให้การแสดงรูปภาพที่เป็นภาพโฮโลแกรมทำให้เร็วเพิ่มขึ้น การ์ดแสดงผลลัพธ์ผลส่งสัญญาณภาพไปแสดงที่จอภาพ การ์ดบางรุ่นแสดงผลลัพธ์ได้สองจอภาพเรียกว่า Dual Head เพราะว่ามีพอร์ตสำหรับต่อสายจากจอภาพทั้งคู่หน้าจอ แล้วก็การ์ดบางรุ่นมีช่องส่งสัญญาณภาพออกไปที่ทีวี เรียกว่า TV-Out
 

loading...