Quick Login


Author Topic: พระเครื่องลาง : A  (Read 26 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mznta_kikat09

  • นักโพสมืออาชีพ
  • ****
  • Posts: 579
  • คะแนนรวม: 0
พระเครื่องลาง : A
« on: January 13, 2019, 03:12:26 AM »
เว็บแทงบอล ศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทยราวยุคทวารวดีพร้อมทั้งความเชื่อถือหัวข้อการสร้างพระเครื่อง ในยุคทวารวดีได้รับเอาคติความเลื่อมใสของแขกเข้ามาโดยตรงทำให้การผลิตพระเครื่องในยุคทวารวดีมีจุดหมายการผลิตราวกับประเทศอินเดีย เป็น การผลิตพระเครื่องเพื่อสืบศาสนาซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับเรื่องปัญจอันตรธานซึ่งปรากฏในหนังสือศาสนาพุทธ เมื่อศาสนาพุทธแผ่ไปยังพื้นที่ต่างๆของเมืองไทย ความศรัทธาประเด็นการสร้างพระเครื่องก็เปลี่ยนไปตามสาเหตุต่างๆแต่ละพื้นที่ เป็นต้นว่า ศาสนาพุทธยุคศรีวิชัยได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายอาจริยวาทที่มีความเชื่อประเด็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า นำมาซึ่งการทำให้การผลิตพระเครื่องในยุคศรีวิชัยจากที่สร้างพระเครื่องเพื่อสืบศาสนาเปลี่ยนไปสู่การผลิตเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่คนตายรวมทั้งเป็นการสะสมบุญเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในภายหน้า ฯลฯ แทงบอลเงินสด
 

loading...