Quick Login


Author Topic: ศิลปะไทย บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น :FE  (Read 29 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mau2012nara9

  • นักโพสมือทอง
  • *
  • Posts: 4039
  • คะแนนรวม: 0
ศิลป์ไทย เว็บแทงบอล ตกทอดช้านานมาตั้งแต่สมัยก่อน บ่งถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีวิวัฒนาการบนฐานรากของขนบธรรมเนียม ศาสนา แล้วก็สังคมไทย สังคมไทยเป็นสังคมทำการเกษตร ด้วยเหตุนั้น ก็เลยมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ เป็นสิ่งขัดเกลาให้กำเนิดความศรัทธาจารีตประเพณีรวมทั้งวัฒนธรรม ที่มีผลต่ออิทธิพลของศิลป์ไทย ภูมิหลัง แทงบอลเงินสด ศิลป์ไทยได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศมานานรวมทั้งได้ปรับปรุงต่อเนื่องผสมกับความเชื่อถือแคว้นกระทั่งเปลี่ยนเป็นศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ราว พุทธศักราช 300 จนกระทั่ง พุทธศักราช 1111 พุทธศาสนานำเข้ามาโดยแขก บ่งบอกถึงอิทธิพลที่มีต่อศิลป์ไทยในสมัยข้างหลังอีกทั้งด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจัดกระจายเป็นกรุ๊ปศิลป์ยุคต่างๆเริ่มตั้งแต่ยุคอาณาจักรทวาราวดี ศรีวิชัย จังหวัดลพบุรี เมื่อกลุ่มชนไทยตั้งตัวมั่นคงแล้ว ศิลป์ดังที่กล่าวถึงแล้วก็เลยมีผลต่อศิลป์ไทย ช่างไทยเพียรพยายามประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษกว่างานศิลปะของชาติอื่นๆมีการประดิษฐลวดลายไทยเป็นสิ่งประดับทำให้ลักษณะศิลป์ไทยมีแบบเฉพาะ และก็ได้แทรกสอดวัฒนธรรม ขนบประเพณีและก็ความรู้สึกของชาวไทยเอาไว้ในงานพวกนั้น ดังจะมองเห็นได้จากภาพฝาตามอารามต่างๆวังราชวัง ตลอดจนเครื่องเพชรพลอยแล้วก็เครื่องใช้สอยทั่วๆไป

ลักษณะ

ศิลป์ไทยได้รับอิทธิพลจากจารีตและก็วัฒนธรรมในสังคมไทย ดังเช่น การดำรงชีวิตและก็การดำรงอยู่ของชาวไทยที่ได้แทรกสอดเอาไว้ภายในผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา อาจจะกล่าวว่าศิลป์ไทยผลิตขึ้นเพื่อผลักดันศาสนาพุทธ เป็นการเชื่อมโยงรวมทั้งโน้มน้าวจิตใจของพสกนิกรให้กำเนิดความนับถือในศาสนาพุทธ

จิตรกรรมไทย จัดเป็นภาพเล่าที่เขียนขึ้นด้วยความนึกคิดจินตนาการของคนประเทศไทย มีลักษณะตามอุดมคติของกระบวนงานช่างไทย