Quick Login


Author Topic: ศิลป์ไทย : A  (Read 18 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mznta_kikat09

  • นักโพสมืออาชีพ
  • ****
  • Posts: 579
  • คะแนนรวม: 0
ศิลป์ไทย : A
« on: January 15, 2019, 04:27:35 AM »
เว็บแทงบอล ศิลป์ไทยได้รับอิทธิพลจากฝรั่งมานานและก็ได้ปรับปรุงสืบไปผสมกับความเชื่อถือเขตแดนจนถึงแปลงเป็นศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ราว พุทธศักราช 300 จนกระทั่ง พุทธศักราช 1111 พุทธศาสนานำเข้ามาโดยคนแขก ชี้ให้เห็นอิทธิพลที่มีต่อศิลป์ไทยในสมัยข้างหลังอีกทั้งด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจัดกระจายเป็นกรุ๊ปศิลป์ยุคต่างๆเริ่มตั้งแต่ยุคอาณาจักรทวาราวดี ศรีวิชัย จังหวัดลพบุรี เมื่อฝูงคนไทยตั้งตัวมั่นคงแล้ว ศิลป์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็เลยมีผลต่อศิลป์ไทย ช่างไทยเพียรพยายามประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษกว่างานศิลปะของชาติอื่นๆมีการประดิษฐลวดลายไทยเป็นเครื่องประดับทำให้ลักษณะศิลป์ไทยมีต้นแบบเฉพาะ แล้วก็ได้แทรกสอดวัฒนธรรม ขนบประเพณีรวมทั้งความรู้สึกของชาวไทยเอาไว้ในงานพวกนั้น ดังจะมองเห็นได้จากภาพฝาตามอารามต่างๆวังราชวัง ตลอดจนเครื่องเพชรพลอยและก็เครื่องใช้สอยทั่วๆไป แทงบอลเงินสด
 

loading...