Quick Login


Author Topic: หูดหงอนไก่ คืออะไร?  (Read 41 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pstana

  • นักโพสฝึกหัด
  • *
  • Posts: 78
  • คะแนนรวม: 0
หูดหงอนไก่ คืออะไร?
« on: September 20, 2019, 11:48:49 AM »
หูดหงอนไก่ หรือชื่อทางการแพทย์เรียกว่า Condyloma acuminata เป็นก้อนลักษณะนิ่ม ชื้น สีชมพู หรือสีเดียวกับผิวหนัง ซึ่งเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ ทั้งแบบนูน เรียบ หรือรูปร่างเหมือนดอกกะหล่ำ (หากโตรวมกันเป็นกลุ่ม) หูดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นทั่วบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก

อาการของหูดหงอนไก่
ในเพศหญิงหูดหงอนไก่สามารถเกิดได้ทั้งภายในหรือภายนอกช่องคลอดและทวารหนัก บริเวณโดยรอบ และอาจเกิดที่ปากมดลูก ส่วนในบุรุษอาจพบได้ที่ภายนอกหรือภายในทวารหนัก เช่นเดียวกับบริเวณองคชาตและอัณฑะ ภายในท่อปัสสาวะหรือบริเวณโดยรอบ อีกทั้งพบได้ในปาก คอหอย บริเวณลิ้น และริมฝีปาก ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย

ปกติแล้ว ตุ่มเล็กๆ นี้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพด้านอื่นๆ แต่บางครั้งก็อาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดและคันได้
ในกรณีที่พบได้น้อยมาก หูดหงอนไก่อาจก่อให้เกิดอาการดังต่อไปนี้
- อาการปัสสาวะที่ผิดปกติในผู้ชาย (หากมีหูดหงอนไก่เกิดขึ้นในท่อปัสสาวะ)
- เลือดออกในท่อปัสสาวะ เลือดออกทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก
- มีสารคัดหลั่งจากช่องคลอดเพิ่มขึ้น

สาเหตุของการเกิดหูดหงอนไก่ หูดหงอนไก่เกิดจากการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย เชื้อไวรัสชนิดนี้ไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์เดียว แต่เป็นกลุ่มของไวรัสที่มีมากกว่า 150 สายพันธุ์ ซึ่งชื่อของแต่ละสายพันธุ์จะระบุเป็นตัวเลข โดย 90% ของหูดหงอนไก่เกิดจากเชื้อ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ส่วนที่เหลือเกิดจากสายพันธุ์อื่นๆ

ท่านสามารถเป็นหูดหงอนไก่ได้หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อชนิดนี้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้มีหูดให้เห็นหรือแสดงอาการอื่นๆ ของการติดเชื้อก็ตาม และแม้ว่าหูดที่เกิดภายในทวารหนักนั้นจะมักพบในผู้ที่เป็นฝ่ายรับในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก แต่ก็สามารถเกิดในผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักได้เช่นกัน

ใครบ้างที่เสี่ยงเกิดหูดหงอนไก่?
ปัจจัยต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และนำไปสู่การเกิดหูดหงอนไก่ได้มากขึ้น
- ผู้ที่มีความเครียดหรือมีการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ไวรัสโรคเริม (Herpes)
- ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากการใช้ยาหรือเป็นโรคอื่นๆ อาทิเช่น เบาหวาน โรคติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์
- มีพฤติกกรรมสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์
- เริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย หรือมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันกับคู่นอนหลายคน
- ท่านที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคอื่น
- ทารกที่แม่ติดเชื้อ HPV ขณะคลอด

ติดตามบทความภาวะแทรกซ้อนของโรคหูดหงอนไก่ได้ที่ Website : https://www.honestdocs.co/what-is-genital-warts