Quick Login


Author Topic: มะเร็งหลังโพรงจมูก คืออะไร?  (Read 17 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pstana

  • นักโพสฝึกหัด
  • *
  • Posts: 62
  • คะแนนรวม: 0
มะเร็งโพรงจมูก คืออะไร?
ความหมาย เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นหลังโพรงจมูก ซึ่งอยู่ด้านหลังของจมูก เหนือช่องคอใต้ฐานของสมอง
สาเหตุ เกิดจากกรรมพันธุ์และเชื้อชาติ หรืออาจเกิดจากเชื้อไวรัส Ebstein-Barr virus หรือสารไนโตรชามีน ซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็ง พบมากในบุหรี ปลาเค็ม ปลาร้า ฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟอร์มาดีไฮด์ ควันไฟ ยิ่งไปกว่านี้ยังพบว่าคนที่ขาดวิตามินเอ จะทำให้สารไนเตรตเปลี่ยนเป็นสารไนโตรชามีนได้
พยาธิสรีรภาพ การเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูกมักเป็นชนิด Squamous cell carcinoma เริ่มเกิดที่ด้านข้างของหลังจมูกและผนังคอด้านหลัง มักเริ่มที่ชั้นใต้เยื่อเมือกลุกลามออกไปจากบริเวณเริ่มต้น จึงเกิดอาการทำให้คนป่วยไปรับการตรวจรักษา มะเร็งหลังโพรงจมูก แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 (T1) ก้อนเนื้องอกอยู่ภายในโพรงจมูกข้างเดียวหรือยังไม่เห็นก้อนเนื้องอกแต่การตรวจชิ้นเนื้อจะได้ผลบวก
ระยะที่ 2 (T2) ก้อนเนื้องอกอยู่เต็มภายในหลังโพรงจมูกทั้งด้านข้างและด้านหลัง
ระยะที่ 3 (T3) ก้อนเนื้องอกลุกลามไปถึงช่องจมูกและช่องคอหรือก้อนอยู่ภายในโพรงหลังจมูก แต่ต่อมน้ำเหลืองข้างคอด้านที่เป็นมะเร็งโตไม่เกิน 3 เซนติเมตร
ระยะที่ 4 (T4) ก้อนเนื้องอกลุกลามไปยังกะโหลกศีรษะและเส้นประสาทสมองหรือมีต่อมน้ำเหลืองโต หรืออาจมีการกระจายไปสู่อวัยวะอื่นที่อยู่ไกล การกระจายไปยังต่อมข้างคอ

แบ่งตามลักษณะและขนาด คือ N1 หมายถึง ต่อมน้ำเหลืองโตข้างเดียวกับที่เกิดก้อนมะเร็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 เซนติเมตร N2 หมายถึง ต่อมน้ำเหลืองโตข้างเดียวกับที่เกิดมะเร็ง โตก้อนเดียวหรือหลายก้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 6 ซม. N3 หมายถึง ต่อมน้ำเหลืองโตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 6 ซม.

อาการ อาการจะปรากฎเมื่อก้อนมะเร็งลุกลามไปแล้ว มีอาการคัดจมูกคล้ายเป็นหวัดเรื้อรังรักษาไม่หาย แต่ไม่มีน้ำมูก ต่อมาอาจมีเลือดกำเดาออก มีมูกปนหนอง มีเสมหะปนเลือด เมื่อก้อนโตขึ้นจะอุดตันภายในจมูก ทำให้เสียงเปลี่ยนไป พูดไม่ชัด โดยเฉพาะอักษร “ม” “น” “ง” ซึ่งเป็นอักษรที่ต้องผ่านช่องจมูก มักพบต่อมน้ำเหลืองใต้กกหูโต ต่อมน้ำเหลืองหลังติ่งหูโต มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง กดไม่เจ็บ และจะค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อก้อนใหญ่มากขึ้นจะส่งผลปวดร้าวไปที่หู อาจมีอาการหูอื้อข้างเดียวฟังเสียงไม่ชัดเนื่องจากก้อนมะเร็งโตขึ้นไปกดรูเปิดของท่อยูสเตเชียน ทำให้สูญเสียการได้ยิน อาจมีน้ำในหูชั้นกลาง ทำให้หูชั้นกลางอักเสบ อาจมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยเนื่องจากก้อนมะเร็งนั้นได้ลุกลามไปกดเส้นประสาทใต้ฐานสมอง มองเห็นภาพซ้อนเนื่องจากเส้นประสาทที่ 6 ถูกกด หนักตาตก ปวดฟัน อาจมีอัมพาตของกล้ามเนื้อหน้า และอาการอื่นๆ ตามอวัยวะต่างๆ อาทิ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีไข้ ปวดบริเวณบั้นเอว มีอาการไอ หอบ ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง
ติดตามอ่านเนื้อหามะเร็งโพรงจมูกต่อได้ที่
Website : https://www.honestdocs.co/nasopharyngeal-carcinoma
 

loading...